GDY JESZCZE BYŁY TAM TORY...

CZYLI FOTOGRAFIE RAFAŁA KAPICY Z LAT 80. XX W.
Z TRASY DAWNEJ KOLEJKI W LASACH JANOWSKICH

.
Ogłoszenie - sprzedaż szyn


Kolejka Leśna w Lasach Janowskich i Puszczy Solskiej to dziś już tylko wspomnienie, ale za to o niemal stuletniej historii! W najlepszym okresie (połowa XX w.) jej trasa prowadziła z Lipy przez Łążek Ordynacki, Szklarnię, Bukową, Biłgoraj i Hedwiżyn po Zwierzyniec. Z czasem trasę systematycznie skracano, ostatni odcinek Lipa - Szklarnia funkcjonował jeszcze w latach 80. XX w. Właśnie z tego okresu (dokładnie z lat 1985 - 1988) pochodzą wspaniałe zdjęcia Rafała Kapicy z Rzeszowa, które możecie zobaczyć poniżej.

Łążek Ordynacki
Na szlaku w rejonie
Łążka Ordynackiego

wąskotorowa Lipa
Lipa
Na szlaku w rejonie Lipy

I jeszcze trochę historii.
1.  Najpierw, w 1914 r.,  powstał odcinek Biłgoraj - Zwierzyniec. Pierwotnie była tu kolejka carska, zwinięta jednak później przez samych Rosjan. Kolejne tory położyli Austriacy w 1916 r., a istotnej modyfikacji przebiegu w rejonie Hedwiżyna dokonano w 1919 r. (pierwotnie szlak wiódł lasami na płn. od szosy biłgorajskiej). Koniec żywota kolejki nastąpił na początku lat 70. XX w., gdy zapadła decyzja o budowie kolei normalnotorowej (do Biłgoraja poprowadzono ją jednak nieco inaczej, a dalej zupełnie inaczej - bo nie do Lipy, a do Stalowej Woli). Wróćmy do torów wąskich.
2. Kolejny fragment kolejki powstał na przeciwległym końcu puszczy. Mowa tu o szlaku Lipa - Łążek Ordynacki, budowanym przez Niemców w okresie II wojny Światowej.
3. Po wojnie szlak kolejki wydłużano w kierunku z Łążka do Bukowej.
4. To nie wszystko. Później powstał odcinek Bukowa - Biłgoraj.
Zbudowano więc jedną z najdłuższych tras wąskotorowych, poprowadzoną przez malownicze Lasy Janowskie. Odcinek Bukowa - Biłgoraj funkcjonował jedynie 10 lat, znacznie dłużej utrzymywano ruch na trasie Lipa - Łążek Ordynacki - Bukowa.
Warto dodać, że istniał projekty przedłużenia trasy do Tarnogrodu. Co ciekawe, po wojnie szlakiem Lipa - Biłgoraj zarządzały Lasy Państwowe, a trasą Biłgoraj - Zwierzyniec PKP.
Potem przyszedł czas likwidacji. Ostatni fragment kolejki skasowano ok. 1993 r. Chodzi tu o rejon Lipy i trasę od normalnotorowej bocznicy PKP przy moście nad Złodziejką do tartaku.
5. Na marginesie, w rejonie Lipy istniał niegdyś całkiem pokaźny układ bocznic, zasługujący na oddzielne wyróżniene w zestawieniu.
Pozostałe ważniejsze bocznice omawianej kolejki:
6. Bocznica do zakładów wapienno-piaskowych, 1,5 km na wsch. od stacji Hedwiżyn.
7. Dość długa (4 km) bocznica Hedwiżyn - Ignatówka.
8. Bocznica do tartaku Wola Mała, 1 km na zach. od stacji Rapy.
9. Tor do Zakładów Wapienno-Piaskowych w Bukownicy.
10. Bocznica Biłgoraj - Dąbrowica (6 km).
11. Łącznica kolejki Lasów Państwowych z Lipy i PKP ze Zwierzyńca w Biłgoraju.
12. W rejonie Biłgoraja i Hedwiżyna prowadzono także krótkie tory boczne do lasu, likwidowane po zakończeniu pozyskiwania drewna.

Roztocze24.info

/C/ Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zdjęcia: Rafał Kapica. 
Główni konsultanci tekstu na tej stronie: Rafał Kapica, Grzesiek Krzak, Andrzej Tajchert.