Czas maków na Roztoczu

1.06.2018
Mak polny – piękny i powszechnie u nas występujący. W maju kwitnie na całym Roztoczu.