Czas maków na Roztoczu c.d.

2.06.2018
Było dużo maków, to teraz jeden… Z tego samego miejsca… Roztocze Zachodnie…