Lasy Janowskie, mapa turystyczno przyrodnicza 1: 50 000

Kartpol (sieć Carto Media), Lublin 2004
http://www.kartpol.lublin.pl/

Z opisu krajoznawczego
Lasy Janowskie zajmują zachodnią część Puszczy Solskiej, jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce, liczącego aż 124 000 ha. Ich piękno znane jest od dawna, dowodzi tego opis podróży odbytej w 1907 r. przez Wacława Świątkowskiego: “Piaski i olbrzymie lasy należące do Ordynacji Zamoyskich. Całą drogę odbywam pieszo. Morze piasku tonie w zielonym morzu drzew iglastych. Na drodze cisza. Nikt tędy nie idzie i nikt nie jedzie. Piękne lasy iglaste ciągną się zwartą ścianą wzdłuż gościńca. Kilkukilometrowy spacer nie nuży i nie męczy, tyle tu cienia, aromatu, tyle wysmukłych sosen i stożkowatych świerków, tyle spokoju, ciszy i nastroju”.
Mapa przedstawia aktualny przebieg znakowanych szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych, oraz trasy rowerowe. wg stanu z 2004 r.
Opracowanie autorskie i kartograficzne: K. Kałamucki, M. Krukowski, A. Wediuk, L. Grzechnik.
Konsultacja treści turystycznej i autor opisu krajoznawczego Lasów Janowskich: A. Pawłowski.
Nazwy lokalne zaznaczono na podstawie materiałów M. Cieślaka i informacji uzyskanych od pracowników Nadleśnictwa Janów Lubelski.
Dodruk mapy ukazał się w 2007 r. (bez istotnych zmian), a zupełnie nową jej wersję przygotowano w 2012 r. bez mojego udziału, choć nadal z moim starym tekstem z 2004 r.