Roztocze Środkowe i Wschodnie, mapa turystyczna, 1: 50 000

Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2016
http://www.wlad.com.pl

Roztocze_Srodk_Wsch_2016

Duża mapa dwustronna, w wygodnej skali 1: 50 000.
Opracowanie kartograficzne: Paweł Wład.