Newsy z Roztocza

Pisząc przewodniki korzystałem z lokalnej zamojskiej prasy. Na rynku mamy dwa ciekawe tygodniki: Tygodnik Zamojski i Kronikę Tygodnia.

Polecam także Biuletyny Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze. Tam znajdziecie najnowsze informacje i zaproszenia!

Ponadto polecam Gazetę Horyniecką.

Wielce pomocne są także kwartalniki i roczniki. Długą tradycję mają Zamojski Kwartalnik Kulturalny i Roczniki Lubaczowskie. Mniej znane są: Archiwariusz Zamojski, Cieszanowskie Zeszyty Regionalne czy Janowskie Korzenie.