Krzyż lotnika por. W. Azarewicza w Krasnobrodzie

Lotnicze katastrofy zdarzały się także na Roztoczu, jedna z nich w okolicy Krasnobrodu. Upamiętnia ją krzyż postawiony na skraju stawów.

Aby odnaleźć to miejsce, z Krasnobrodu wyruszamy za znakami pieszego szlaku zielonego w kierunku Jacni. Na zach. krańcu Krasnobrodu wchodzi on w las. Idziemy za szlakiem jeszcze 200 m i skręcamy w pierwszą szerszą dróżkę w kierunku stawów. Niebawem zobaczymy przed sobą ten krzyż.

Napis na nim głosi, że:

Tu zginął śmiercią lotnika śp. porucznik [na oryginalnym napisie błędnie podporucznik] Walenty Azarewicz, dnia 27 VIII 1930 r., o godz. 2.25.

Walenty Azarewicz urodził się w Moskwie 21.01.1901 r. W 1921 r. mógł przybyć już do wolnej Polski, gdzie poświęcił się lotnictwu. Absolwent Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Pechowy lot nad Krasnobrodem miał charakter treningowy. W maszynie był jeszcze porucznik Leopold Pamuła (1898-1940), który (ranny) przeżył katastrofę (jego dalsze losy także związane były z lotnictwem, w marcu 1939 r. awansował na podpułkownika).

2015, opublikowano czerwiec 2017