Jan Paweł II i Roztocze

W większości publikacji poświęconych Janowi Pawłowi II, jeżeli już nawet pojawia się jakieś odniesienie do Roztocza i okolic, to będzie to informacja o papieskich pielgrzymkach: do Lubaczowa w 1991 r. i do Zamościa w 1999. To jednak bynajmniej nie wszystko.

Karol Wojtyła

1849 – Szczebrzeszyn

Według dokumentów kościelnych w 1849 r. w Szczebrzeszynie ochrzczony został Feliks Paweł Kaczorowski, ojciec Emilii, matki… Karola Wojtyły. Ta informacja stała się szerzej znana dopiero kilka lat temu.

1948 – Zamość

Karol Wojtyła przybywa jako młody kapłan w odwiedziny do Alicji i Antoniego Wiącków. Chciał spotkać się z Michałem Nowackim, ojcem Alicji, z którym przyjaźnił się jego ojciec. Niestety Nowacki już wówczas nie żył.

1949 – Zamość

Kolejna wizyta u Wiącków. Celebracja mszy św. w ówczesnej kolegiacie.

21 wrzesień 1958 – Lubaczów

Karol Wojtyła jako biskup-nominat przybywa do Lubaczowa na jubileusz 25-lecia sakry biskupiej arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, metropolity lwowskiego i administratora archidiecezji krakowskiej. Wspomina o tym potem, już jako papież, w książce Wstańcie, chodźmy! w części 1 Powołanie, w rozdziale Wezwanie.

Październik 1966 – Zamość i Lubaczów

Karol Wojtyła, pełniąc funkcję arcybiskupa-metropolity krakowskiego, jadąc z Lublina do Lubaczowa zatrzymuje się w Zamościu (m.in. nawiedza kolegiatę). Lubaczów był jednym z etapów obchodów Millenium Chrztu Polski. Etapem ważnym, oprócz Wojtyły, przybył tu wtedy także kardynał Stefan Wyszyński.

1968 – Górecko Kościelne

W 1968 r. kardynał Karol Wojtyła ofiarował parafii w Górecku Kościelnym relikwie św. Stanisława, których autentyczność potwierdziło specjalne pismo. Wprawdzie przyszły papież nie dotarł tu wtedy osobiście, ale w oddzielnym liście, skierowanym do proboszcza parafii Górecko, napisał: Bóg zapłać za zaproszenie do uroczego kościółka położonego w pięknym Roztoczu Lubelskim. Kto wie, czy nie nadarzy się kiedy okazji skorzystania z zaproszenia? Podczas pielgrzymki w 1999 r. Jan Paweł II odwiedził pobliski Zamość.

Lipiec i sierpień 1971 – Lubaczów, Zamość, Bełżec, Tomaszów Lubelski

Karol Wojtyła jest już kardynałem, tymczasem trwają uroczystości związane z nawiedzeniem parafii polskich przez Najświętszą Maryję w symbolach świecy i Ewangelii. Także w tym przypadku, oprócz przyszłego papieża, uczestniczył w nich Stefan Wyszyński. Uroczystości rozpoczęły się w Lubaczowie w niedzielę 11 lipca. Do Bełżca i Tomaszowa Karol Wojtyła przyjechał 7 sierpnia. Tego samego dnia nawiedził Zamość.

17 sierpień 1973 – Lubaczów

Udział w uroczystościach pogrzebowe ś.p. biskupa Jana Nowickiego.

Jan Paweł II

2-3 czerwiec 1991 – Lubaczów

Ważny etap II pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Poświęcił on wtedy lubaczowską prokatedrę. Kulminacyjnym momentem była msza św. na błoniach.

24 IV 1998 – Górecko Kościelne

W tym roku Ojciec Święty wprawdzie Górecka nie odwiedził, ale otrzymał książkę ks. Andrzeja Pikuli o tym sanktuarium. Do Górecka niebawem dotarł list, z którego dowiadujemy się, że Ojciec Święty z uznaniem przyjął tę publikację – świadectwo żywotności kultu świętego Patrona Polski z Krakowa. Wdzięczny jest za także dar modlitwy w Jego intencjach oraz w potrzebach całego Kościoła, jaka zanoszona jest w góreckim sanktuarium.

12 czerwca 1999 – Zamość

To wtedy padły papieskie słowa: Kiedy wędruję przez polską ziemię (…) i kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tutaj z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i świata.

Info

Większość informacji prezentowanych na tej stronie pochodzi z książki: bp. Mariusz Leszczyński, Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II na ziemi zamojsko-lubaczowskiej 1948-1999, Zamość 2001.
Wyjątkami są:
Górecko Kościelne – informacja z książeczki ks. Andrzeja Pikuli, 350-lecie objawień św. Stanisława Biskupa Męczennika w Górecku Kościelnym, Biłgoraj 1998. Kopię cytowanego w tekście listu z 1998 r. otrzymałem w Górecku Kościelnym.
Szczebrzeszyn – artykuły m.in. z Tygodnika Zamojskiego i Kroniki Tygodnia.