Roztoczańskie albumy

Albumy są piękne, ale i drogie. Decydując się na konkretny wybór – koniecznie daną publikację trzeba najpierw obejrzeć. Poniżej zestawienie ekskluzywnych wydawnictw, które dane mi było przynajmniej przeglądać.

A

Alina Anasiewicz (tekst), Leon Sapko, Wiesław Lipiec, Artur Tabor, Paweł Marczakowski, Jerzy Czopek (zdjęcia), Parki Krajobrazowe Zamojszczyzny, Zamość 2005. Bardzo ładna monografia-album profesjonalnie przygotowana przez Wydawnictwo Lipiec na zlecenie Zespołu Zamojskich Parków Krajobrazowych. Oprócz parków krajobrazowych opisano także obszary chronionego krajobrazu.

Arkadiusz Andrejkow, Cichy Memoriał, Rzeszów 2021.
Autor w oparciu o archiwalne zdjęcia maluje ich powiększenia na stodołach i innych drewnianych budynkach (stąd nazwa deskale), czasem także na budynkach murowanych. Na Roztoczu najwięcej deskali znajdziemy w Brzezinach (partyzanckie, stąd pochodził Stanisław Kobos “Wrzos”), a także w Gorajcu i Cieszanowie. Ponadto w wielu innych miejscach na Podkarpaciu i nie tylko. Album prezentuje wybrane dotychczasowe realizacje. Autor wstępu: Andrzej Potocki.

Józef Ambrozowicz (zdjęcia), Stanisław Kłos, Województwo podkarpackie, Rzeszów 2004. Podkarpacie podzielono tu na regiony (jest także dział: “Na Roztoczu”). Każdy dział poprzedza wprowadzenie autorstwa Stanisława Kłosa.

B

Stanisława Bańcarz, Gmina Narol – środowisko przyrodnicze i kulturowe, Narol 2007. Bogato ilustrowana monografia atrakcji gminy.

Zenon Baranowski, Marek Jawor, Andrzej Wediuk, Ziemia Janowska, historia, dziedzictwo kulturowe, krajobrazy, przyroda, Zamość 2012. Przegląd głównych atrakacji kulturowych i przyrodniczych Lasów Janowskich i części Roztocza Zachodniego. Na wyklejce reprinty starej mapy austriackiej okolic Janowa.

Belzec – memorial museum, Bełżec 2005. Anglojęzyczny album przygotowany z okazji otwarcia muzeum w Bełżcu w 2005 r. Wśród tekstów przejmujące świadectwo o Deborah Katz, małej dziewczynce, której udało się wydostać z transportu. Nie potrafiła jednak poradzić sobie bez własnych rodziców. Mimo opieki ze strony polskich zakonnic, zdecydowała się dobrowolnie przekroczyć bramę obozu i dołączyć do rodziny. Zginęła.

Robert Bijas, Ptaki i ssaki Roztocza najczęściej spotykane, przewodnik dla młodego obserwatora, Zwierzyniec 2010. Albumowe wydawnictwo prezentujące w tym tomie głównie ptaki Roztocza.

Robert Bijas, Bartosz Dubiel, Dariusz Kwiatkowski, Marcin Lenart, Wiesław Lipiec, Paweł Marczakowski, Marian Pawęzka, Marek Piotrowski, Rafał Siek, Michał Skałba, Grzegorz Szkutnik (zdjęcia), Jerzy Sądel (słowo wstępne), W leśnych ostępach, Wydawnictwo Lipiec, Zwierzyniec 2017.
Piękna prezentacja lubelskich lasów, ze szczególnym uwzględnieniem Roztocza.

Marian Bobecki (red.), Środowisko przyrodnicze i kulturowe Roztocza i Ziemi Lubaczowskiej, Lubaczów 2005. Czego tu nie ma! cerkwie (także fotografie z ich wnętrz, wyróżnić trzeba zdjęcia upamiętniające cerkiew w Opace – jeszcze przed spaleniem), drzeworyty z Płazowa, stare cmentarze (także kirkuty), no i oczywiście pełny przegląd roztoczańskich krajobrazów. Szkoda tylko, że to publikacja z kategorii co to kupić nie można, a i dostać trudno. Podobno szykowany jest dodruk, więc już niebawem powinno być łatwiej.

Małgorzata Bryk, Paweł Czerwiński, Beata Gałan-Smól, Tomasz Gapiński, Marcin Grabiec, Karol Jańczuk, Katarzyna Jaremczuk, Tomasz Kulczyński, Krzysztof Łagowski, Adrian Łoś, Piotr Łoza, Magdalena Malec-Tereszczuk, Paweł Marczakowski, Piotr Najda, Tomasz Olszewski, Ewa Piwko-Witkowska, Katarzyna Sachajko, Stanisław Seńko (teksty), Powiat tomaszowski, Zamość. Nie tylko zdjęcia są atutem tego albumu. W przypadku każdej gminy opisaną mamy nie tylko jej historię, a także m.in. lokalne potrawy (z ich pełnymi przepisami i fotografiami).

Edward Buczek, Partyzancki czas, Biłgorajski obwód Armii Krajowej w 1944 r. w fotografiach Edwarda Buczka, Biłgoraj 2004. Wojenne zdjęcia trafiają do wielu publikacji, rzadko jednak są one drukowane z tak znakomitą jakością.

Edward Buczek, Biłgoraj i okolice w latach II wojny światowej w fotografii Edwarda Buczka, Biłgoraj 2015. Zdjęcia pana Edwarda przedrukowuje się w niemal każdej książce poświęconej zamojskiej partyzantce. Tu zebrano je razem. Ale nie tylko partyzantów odnajdziemy na zamieszczonych w albumie fotografiach, autor sportretował także życie codziennie, a jeden z rozdziałów poświęcono biłgorajskim Żydom.

Biskup Marian Buczek, Igor Sedelnyk, Archidiecezja Lwowska obrządku łacińskiego, parafie, kościoły oraz kaplica, Lwów 2008. Jak opisują autorzy, to nie tylko katalog, ale także opowieść ilustrowana.
Koleje tomy mają dotyczyć min. hierarchów i księży Archidiecezji, instytucjach kościelnych (w tym lwowskie seminarium), zgromadzeniach zakonnych, sanktuariach, a także cudownych obrazach i innych przedmiotach kultu.

Tadeusz Budziński, Ziemia Przemyska, Olszanica 1995. Przedstawiono m.in. Radruż i Lubaczów.

Tadeusz Budziński (tekst), Janusz Mazur (zdjęcia), Tadeusz Nuckowski (grafika), Radruż – kresowe dziedzictwo, Lubaczów 2011. Przepiękny album o jednej z najpiękniejszych roztoczańskich drewnianych cerkwi + obszerny i ciekawy opis.

Adam Bujak (zdjęcia), Jerzy Janicki (tekst), Lwów, Olszanica 2000. Album wydany w wersji “dużej” i “małej”.

Adam Bujak (zdjęcia), Pielgrzymki polskie: kronika podróży papieskich do Ojczyzny, Warszawa 2005 r. Patrz: Jan Paweł II.

Adam Bujak (zdjęcia), Chrześcijanie obojga narodów: pielgrzymka Ojca Świętego na Ukrainę, Kraków 2001. Patrz: Jan Paweł II.

Małgorzata Burda (red.), Mała architektura sakralna Gminy Lubaczów, Lubaczów 2008. Bardzo cenna pozycja, szczególnie jeżeli o mijanych w terenie kapliczkach chcemy dowiedzieć się coś więcej.

C

Lucyna Cabaj (tekst), WUOZ w Lublinie, Muzeum Zamojskie, Stanisław Rudy, PIotr Pietrzykowski (zdjęcia), Szczebrzeszyn. Przewodnik po regionie, Zamość 2017. Przewodnik w albumowym wydaniu formatu A4.

Zygmunt Cebula, Andrzej Karczmarzewski, Stanisław Polański, Andrzej Wesół (red.), Kanon krajoznawczy województwa podkarpackiego, Rzeszów 2017. Piękne albumowe wydanie przygotowane przez rzeszowski oddział PTTK. Atrakcje omawiane są zgodnie z podziałem województwa na powiaty.

Ołeh Chawawczak, Serhij Denysenko, Robert Dowhanycz, Serhij Hudak, Krystian Kłysewicz, Jurij Kryliweć, Marek Kuziemski, Tomasz Michalski, Tomasz Mielnik, Alicja Mróz (Zdjęcia), Piotr Zubowski (redakcja i wstęp), Barbara Łuczkowska, Janusz Mazur, Piotr Zubowski (opisy cerkwi), Drewniane cerkwie, ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat, Lubaczów 2021. Album prezentuje cerkwie w Polsce (Na Roztoczu i Płaskowyżu Tarnogrodzkim) i na Ukrainie (Karpaty). Publikacja Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Grzegorz Ciećka, Daniel Potkański, Tomasz Stelmaski (tekst), Tomasz Stelmaski (zdjęcia), Bruśnieńskie krzyże przydrożne, historia w kamieniu, Radruż – Lubaczów 2021. Album z wystawy prezentowanej jesienią 2021 w muzeum w Radrużu. To katalog krzyży wykonanych w ośrodku kamieniarskim w Bruśnie, do dziś zachowanych na Roztoczu. Publikacja Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Tomasz Ciemnoczułowski, Szerokim torem LHS, Łódź 2009. Linia Hutnicza Szerokotorowa to najdłuższa w Polsce linia o rozstawie szyn 1520 mm. Ten żelazny szlak doczekał się obecnie albumowego opracowania. Autorem tego ciekawego i bogato ilustrowanego wydawnictwa jest Tomasz Ciemnoczułowski – znany ze strony internetowej lhs.pl. Album ukazuje się w 30-to lecie eksploatacji linii i ukazuję jej pełną historię: od samych początków po chwilę obecną.

Andrzej Czacharowski, Zofia Siek, rada programowa: Tadeusz Ferens, Czesław Małyszek, Andrzej Placek, Stanisław Schodziński, Marian Tokarski, Marian Kurzyna, Pomniki przyrody powiatu biłgorajskiego – przewodnik, Biłgoraj 2005. Sympatyczny album-katalog.

Tomasz Czerwiński, Ocalić od zapomnienia – budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 2006. W publikacji zastosowano dwa kryteria podziału: rodzaj budowli i regiony ich występowania. Bardzo ciekawa publikacja.

D

Derewjani chrami Lwiwszcziny, Kijów 2007. Przewodnik-album o drewnianych świątyniach Lwowszczyzny, w aspekcie roztoczańskim pokazano Potylicz, Żółkiew, Krechów i Wolę Wysocką.

Bartosz Dybowski, Iluminacja. Dzieła Natury – Roztocze, Warszawa 2018.
Klimatyczny album, w którym głównym ‘aktorem’ jest światło.

Adam Dylewski (tekst), Krzysztof Kobus, Anna Olej-Kobus (zdjęcia), Małopolska: Podkarpacie, Świętokrzyskie, Warszawa 2007.
Adam Dylewski (tekst), Krzysztof Kobus, Anna Olej-Kobus (zdjęcia), Podlasie i Lubelszczyzna, Warszawa 2008.
Dwa najbardziej związane z okolicami Roztocza tomy z liczącej sześć woluminów serii bogato ilustrowanych przewodników “Piękna Polska”.

F

Bolesław Farion, Portrety dawnego Roztocza, w negatywach lubaczowskiego fotografa, Lubaczów 2023. Zdjęcia prywatne z okolic Lubaczowa, wykonane w latach 50. i 60. XX w.

Ewa Flis-Martyniuk, Tomasz Frączek, Maciej Kucharski, Paweł Szewczyk, Andrzej Wediuk, Zbigniew Tucholski, Janusz Wójciak, Lasy Janowskie, Janów Lubelski 2005. Piękny album o pięknych janowskich lasach.

Folklor, Olszanica 2001. Głównie jest tu przedstawiony folklor z okolic Krakowa, znajdziemy jednak także odbitki drzeworytów z Płazowa. Aby było ciekawiej, zamieszczono nie tylko odbitki, ale także fotografie desek drzeworytniczych, z których zostały one wykonane.

Marta Frączek, Wanda Zenobia Trójczak, Zuzanna Skoczyńska (tekst, ponadto w albumie wykorzystano zdjęcia 16 fotografów), Modliborzyce i okolice, Modliborzyce 2012. Piękny album wydany przez gminną bibliotekę publiczną w Modliborzycach. Książka omawia poszczególne miejscowości gminy, pokazując najpiękniejsze miejsca w ich okolicy, zawiera także mini-album “Impresje – cztery pory roku”. W sumie niemal 200 zdjęć!

G

Adam Gąsianowski, Robert Horbaczewski, Czar starej fotografii z albumów rodzin z Zamojszczyzny, Zamość 2010. Bardzo ciekawy album. Wśród tematów m.in. dzieci, chłopcy malowani, praca, śluby, grajkowie i orkiestry, klimaty dawnych miejscowości.

Tadeusz Grabowski (red.), Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze, Zwierzyniec 2015. Dokumentacja rezerwatu biosfery przygotowana w pięknym, albumowym wydaniu.

Tadeusz Grabowski, Lechosław Lameński (red.), Aleksandra Wachniewska – malarka Roztocza, Zwierzyniec 2009. Opowieść o niezwykłej artystce wzbogacona o liczne reprodukcje jej prac. Co niezwykle cenne, oprócz obrazów, zamieszczono także fotografie wykonane przez Aleksandrę Wachniewską.

Tadeusz Grabowski, Andrzej Kucharczyk (tekst), Marek Rataj, Monika Kucharczyk, Andrzej Kucharczyk (zdjęcia), Z Gminą Zamość na Roztocze,Tomaszów Mazowiecki 2020. Piękna fotograficzna wizytówka gminy Zamość i Roztocza (rozdział Klimaty Roztocza) wydana w ramach projektu RoweLowe Roztocze.

Wojciech Gromek (red.), Jerzy Cabaj (zdjęcia), Powiat Tomawszowski w fotografii, Zamość 2018. Powiat poznajemy w oparciu o poszczególne gminy opisywane w kolejności alfabetycznej. Bardzo ładne zdjęcia. Stanowią one obszerny zestaw propozycji miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić.

Aleksandra Górska, Kresy: skarby kultury, zabytki, krajobraz, tradycja, informacja turystyczna – przewodnik, Kraków 2004. Sformułowanie przewodnik jest tu nieco mylące, jest to bowiem album całkiem sporego formatu. Treść ciekawa, sporo ładnych zdjęć – także z ukraińskiego Roztocza.

H

Eugeniusz Hanejko (tekst), Jerzy Cabaj (Zdjęcia),Tomaszów Lubelski, Zamość 2009. Album prezentujący nie tylko samo miasto, ale i jego okolice. Ciekawostką są reprodukcje archiwalnych zdjęć i pocztówek.

Krzysztof Hejke (zdjęcia), Stanisław Sławomir Nicieja (tekst), Cmentarz Łyczakowski w fotografii Krzysztofa Hejke, Kraków. Piękny album o tej słynnej lwowskiej metropolii.

Krzysztof Hejke (zdjęcia), Stanisaw Sawomir Nicieja (tekst), Andrzej Przewoźnik (wstęp), Tam gdzie lwowskie śpią orlęta, Kraków 2001. Album poświęcony cmentarzu Orląt, stanowiącym część cmentarza Łyczakowskiego. Składa się z dwóch części: prezentującej zdjęcia archiwalne (wzbogacone o obszerny tekst), i drugiej, współczesnej. Jedyna różnica pomiędzy rokiem wydania tej publikacji, a momentem oficjalnego otwarcia nekropolii, to umieszczenie uzgodnionych napisów na płycie prezentowanej na stronie XLVIII albumu.

Krzysztof Hejke (zdjęcia), Jerzy T. Petrus (tekst), Katedra lwowska obrządku łacińskiego, Kraków 2003. Kolejny album znanego fotografa przybliżający piękno Lwowa.

Robert Horbaczewski (tekst), Józef Cabaj (zdjęcia), Biłgoraj, Zamość 2016.
Album prezentuje najciekawsze miejsca w mieście i okolicy. Oprocz zdjęć współczesnych zamieszczono też wiele fotografii archiwalnych.

J

Krzysztof Jakubowski, Skalne zabytki, Warszawa 1971. W dziale “Roztocze” odnajdziemy górę Kamień koło Stanisławowa, skałki pod Szodami, oraz przełomy rzeczne Tanwi, Szumu i Sopotu.

Elżbieta Jamroz, Ireneusz Wilczyński, Elżbieta Kolaszyńska, Robert Rabiega (tekst), Wojciech Czerwiec, Ireneusz Wilczyński, Piotr Kamieński (zdjęcia), Gmina Józefów – wrota Roztocza, Lublin 2012. Tytuł nawiązuje do faktu, że Józefów znajduje się w niemal równej odległości od najbardziej znanych ośrodków turystycznych Roztocza Środkowego: Zwierzyńca, Krasnobrodu, Tomaszowa Lubelskiego i Suśca. Wydawnictwo stanowi sympatyczną wizytówkę gminy, jednak jest niestety trudne do zdobycia.

Karolina Janik, Historia i dziedzictwo kulturowe Bełżca, Bełżec 2018. Historia i najciekawsze obiekty z Bełżca. Wydanie albumowe, bogato ilustrowane.

Michał Janocha, Ikony w Polsce, Warszawa 2008. Piękne i ekskluzywne wydawnictwo (ze złoconym grzbietem), w którym znaleźć można także akcenty roztoczańskie (Radruż!) i lubaczowskie.

Jan Paweł II (zdjęcia Adam Bujak), Chrześcijanie obojga narodów, pielgrzymka Ojca Świętego na Ukrainę, Kraków 2001. Pełne teksty papieskich homilii oraz dużo pięknych zdjęć z uroczystości w Kijowie i we Lwowie.

Jan Paweł II (zdjęcia Adam Bujak), Pielgrzymki polskie: kronika podróży papieskich do Ojczyzny, Warszawa 2005 r. Fragmenty papieskich homilii i wspaniałe zdjęcia. Nie zabrakło także relacji z Zamościa z 1999 r.

Marek Jawor, Zamość – miasto idealne, Zamość 2006. Album rozpoczyna opowieść o Janie Zamoyskim i Zamościu, a dalej fotograficzna podróż przez poszczególne miejsca starego Zamościa.

Marek Jawor, Horyniec Zdrój i okolice, Zamość 2008. Wydawnictwo prezentuje walory kulturowe i przyrodnicze okolic znanego roztoczańskiego wydawnictwa. Ciekawostką jest reprodukcja na wklejce albumu przedwojennej mapy WIG.

Marek Jawor, Skarby spod wiejskiej strzechy Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem, Zamość 2020. Piękna wizytówka interesującej i ciągle rozbudowywanej Izby Pamięci. Polecam tak album, jak i wizytę w Woskiem k. Zamościa!

K

Krzysztof Kałamucki, Krzysztof Wojciechowski (red.), Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kowalczuk, Małgorzata Grabek, Małgorzata Ciuryło, Malgorzata Bielecka, Aleksandr Zavaadovych, Jury Rudyy (teksty), Krzysztof Kowalczuk, Małgorzata Grabek, Małgorzata Bielecka, Małgorzata Ciuryło, Krzysztof Wojciechowski, Jury Rudyy (zdjęcia), Krajobrazy Roztocza, Lublin 2017. Ładna prezentacja Roztocza przygotowana z perspektywy obszarów prawnie chronionych

Aleksandra J. Kasprzak, Szkła z Huty Kryształowej w starostwie lubaczowskim, 1717/1718 – koniec XVIII wieku, Warszawa 2005. Piękny album z dużą ilością tekstu wydany z okazji specjalnej wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Huta Kryształowa leży wprawdzie nie na Roztoczu, a na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, jednak do Roztocza stąd blisko, a miejsce jest wyjątkowej urody (choć huta już od dawna nie istnieje).

Hannelore Klijanienko-kiewicz, Anna Rakuś, Włodzimierz Iwchenko, Śladem Lwowskich Orląt, Rzeszów 2005. Mini-album z archiwalnymi i współczesnymi zdjęciami wydany z okazji oficjalnego otwarcia cmentarza Orląt.

Marek Kołodziejczyk, Marcin Polak, Kamil Stepuch, Michał Stepuch, Adam Lesiuk, Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny, Lublin 2021. To nie tylko wykaz ginących gatunków, ale także album pełen ciekawostek do tych gatunków się odnoszących.

Piotr Kondraciuk, Jerzy Kuśnierz, Jacek Serafinowicz, Andrzej Urbański (red.), Ginące piękno, Zamość 2006. Najpierw ukazał się obszerny folder wystawowy “Ginące piękno. Detal architektoniczny w zabytkach polsko-ukraińskiego pogranicza”, później przyszła pora na przepiękny wprost album. Ponad 250 stron doskonałych zdjęć wykonanych przez P. Kondraciuka, J. Kuśnierza, J. Niedźwiedzia, J. Serafinowicza, J. Studzińskiego, H. Szkutnika i A. Urbańskiego.

Irina Kotłobułatowa, Lwów na dawnej pocztówce, Kraków 2002. Potężny i gruby album, który ogląda się z prawdziwą przyjemnością.

Piotr Kondraciuk, Andrzej Urbański, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w pejzażu pogranicza, Lublin – Zamość 2008. Cenna publikacja Muzeum Zamojskiego. Fotograficzny katalog z podziałem na: figury Matki Bożej i świętych, kapliczki, krzyże betonowe, krzyże i figury kamienne, krzyże drewniane, krzyże metalowe i kute oraz krzyże żeliwne.

Marcin Kozieł (tekst), Pracownicy Zarządu Lubelskich Parków Krajobrazowych i inni (zdjęcia), Lubelska symfonia krajobrazów, Lublin 2018. Ładna prezentacja parków krajobrazowych z woj. lubelskiego. Mamy ich aż 17!

Piotr Krasny, Michał Kurzej, Kościół św. Katarzyny w Szczebrzeszynie, Zwierzyniec 2012. Zdjęcia Wiesław Lipiec.

Marta Michałowicz-Kubal, Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego, Krosno 2006. Obszerna i bogato ilustrowany album-monografia. Obiekty omawiane są w ramach poszczególnych powiatów. Wśród opisanych rezydencji znajdziemy min. Basznię Dolną, Horyniec, Lipsko, Łówczę, Rudę Różaniecką i Wielkie Oczy.

Ewa Kuhn, O niezwykłej postacji Wacława Skuratowicza i historii jego rodziny, Ballada Zwierzyniecka, Zwierzyniec 2019. Opowieść o słynnym profesorze, który był zoologiem, botanikiem, ornitologiem, teriologiem i entomologiem, zasłużonym dla badania przyrody Roztocza.

Marian Kulik, Zamojszczyzna pamięta i oskarża, Lublin 2009. Katalog obiektów upamiętniających wydarzenia z okresu II wojny światowej na Zamojszczyźnie.

Ewa Kurek (red.), Zaporczycy w fotografii 1943-1963, Lublin 2001. Unikalne zdjęcia odnoszące się do historii znanego na Zamojszczyźnie oddziału AK “Zapory”.

Marian Kurzyna, Pejzaże powiatu biłgorajskiego: uroki rzek, Bydgoszcz 2004. Ładny albumik o dolinach Poru, Gorajca, Bukowej, Potoku Łosinieckiego, Sopotu, Szumu, Czarnej Łady, Łady, Kurzynki, Wirowej i jeszcze kilku innych rzek.

Marian Kurzyna (tekst), Andrzej Czacharowski, Paulina Czacharowska, Stanisław Schodziński, Tomasz Książek, Agnieszka Wryszcz, Marek Malec (zdjęcia), Kapliczki i krzyże przydrożne w krajobrazie powiatu biłgorajskiego, Budgoszcz 2005. Ziemia Biłgorajska znana jest z wielu przepięknych kapliczek, ten album to ich fantastyczny katalog. Godny uwagi jest także dość obszerny tekst wprowadzający w problematykę.

Marian Kurzyna (tekst), R. Zamsz, T. Grabiej, A. Czacharowski, P. Czacharowska, A. Grzyb, W. Zdunek (zdjęcia), Osobliwości przyrody w krajobrazach Powiatu Biłgorajskiego, Bydgoszcz 2006. Przyjemny album, w którym zastosowano podział na poszczególne regiony: Roztocze Środkowe (w tym Roztoczański Park Narodowy) i Zachodnie, Równina Biłograjska (a więc lasy Puszczy Solskiej) i Płaskowyż Tarnogrodzki. Zdjęcia z różnych pór roku!

Marian Kurzyna (tekst), Andrzej Czacharowski, Marcin Dobrzyński, Agnieszka Pyzio-Wryszcz, Staniław Schodziński, Waldemar Sprysak zdjęcia), Formy ochrony przyrody w Powiecie Biłgorajskim, Biłgoraj 2008.
Kolejne z ładnych wydawnictw promujących walory Ziemi Biłgorajskiej.

Paweł Kusal, Stanisław Kryciński, Cerkwie Galicji Wschodniej i Zakarpacia, Rzeszów 2020. Cenny album prezentujący zdjęcia świątyń drewnianych i murowanych, zarówno obecnych, jak i już nie istniejących, także z Roztocza, m.in. z Jaworowa, Skwarzawy Starej, Wróblaczyna, Wereszycy, Glińska, Potylicza, Krechowa i Rawy Ruskiej.

Kazimierz Krajewski, Janusz Kurtyka, Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Jacek Pawłowicz, Grzegorz Wąsowski, Jerzy Węgierski, Leszek Żebrowski, Żołnierze wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, Warszawa 2002. Lektura obowiązkowa dla osób interesujących się tą problematyką.

Monika Krajewska, Czas kamieni, Warszawa 1982. Czarno-białe stylowe fotografie cmentarzy żydowskich. Jest wiele odniesień do Roztocza i okolic: Józefów, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Jarosław i Lubaczów.

Adam Krzykwa, Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Prezentacja jednego z najbardziej malowniczych kompleksów leśnych w regionie.

Krzysztof Kwaskowski, Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim, Łódź 2003. Piękny album wzbogacony o interesujące teksty.

L

Wiesław Lipiec, Roztoczański Park Narodowy, Lublin 1991. Wiesław Lipiec to legenda roztoczańskiej fotografii. Album z 1991 r. jest już dostępny tylko na rynku antykwarycznym – ale warto poszukać!

Wiesław Lipiec, Roztocze, Warszawa 1993. Bardzo sympatyczny albumik, godny polecenia.

Wiesław Lipiec (zdjęcia), Grzegorz Rąkowski (tekst), Roztocze, Warszawa 1997. Pierwszy duży album o Roztoczu. Rewelacja!

Wiesław Lipiec (tekst), Wiesław Lipiec, Remigiusz Gmyz, Marcin Lenart, Grzegorz Mach, Paweł Marczakowski, Marek Piotrowski, Rafał Siek, Grzegorz Szkutnik (zdjecia), Nadleśnictwo Józefów – walory przyrodnicze, Zwierzyniec 2015. Piękna prezentacja lasów w rejonie Józefowa i Suśca. W zestawie także monografia Leszka Zugaja Historia Nadleśnictwa Józefów.

Wiesław Lipiec (zdjęcia), Bogdan Szyszka (tekst), Zamość, Kraków 1997.
Wiesław Lipiec (zdjęcia), Adam Kulik (tekst), Zamość, Zwierzyniec 2003.
Wiesław Lipiec (zdjęcia), ks. Marek Dobosz (tekst), Katedra w Zamościu, Zamość 2007.
Kolejne albumy znakomitego roztoczańskiego fotografika.

Wiesław Lipiec, Był pośród nas, Zamość 1999. Fotograficzny zapis wizyty Jana Pawła II w Zamościu w 1999 r.

Wiesław Lipiec, Roztocze, Zwierzyniec 2005. Piękny album!

Wiesław Lipiec, Roztocze, Zwierzyniec 2011. Najbardziej obszerne roztoczańskie dzieło w dorobku pana Wiesława Lipca. Piękny album!

Wiesław Lipiec (red.), Nadleśnictwo Tomaszów – walory przyrodnicze, Zwierzyniec 2011. Piękny album będący znakomita wizytówką Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski. Zawiera zdjęcia Wiesława Lipca, Artura Tabora, Grzegorza Szkutnika, Adama Bronikowskiego, Sławomira Gawrysia, Karola Jańczuka i Tomasza Kotowicza.

Wiesław Lipiec, Kościół św. Katarzyny w Szczebrzeszynie, Zwierzyniec 2012. Tekst Piotr Krasny, Michał Kurzej.

Ł

Jacek Leszek Łapiński, Stare królestwo czarnej topoli, dawny rezerwat Sochy – Stalowa Wola, Lublin – Stalowa Wola 2007. Dawny rezerwat Sochy (nie mylić ze wsią Sochy koło Zwierzyńca) to jedno z ciekawszych miejsc, na które można natrafić wędrując doliną Sanu. Nadal zachowało ono swój urok, mimo utraty statusu rezerwatu. Bardzo dobrze się stało, że ks. Jacek Łapiński podjął się zadania szczegółowego opisania tego ciekawego miejsca. Anonsuję więc publikację Stare królestwo Czarnej Topoli – dawny rezerwat Sochy – Stalowa Wola. Wydawnictwo zawiera wkładki ze zdjęciami i mapami, a dodatkiem specjalnym jest niemal godzinny film DVD prezentujący Sochy w różnych okresach roku.

Adam Łazar (tekst), Tomasz i Sławomir Roga (zdjęcia), Oleszyce na przestrzeni wieków, Oleszyce 2014. Album – monografia, niezbędna lektura przed wizytą w Oleszycach.

Adam Łazar (tekst), Świętemu Janowi Pawłowi II bliski był Lubaczów, Lubaczów 2017. Album prezentujący powojenną historię archidiecezji w Lubaczowie, ze szczególnym uwzględnieniem wizyt Karola Wojtyły i Stefana Wyszyńskiego. Nie brakuje także obszernej relacji z czerwca 1991 r., gdy Karol Wojtyła przybył tu już jako papież Jan Paweł II.

Józef Łukasiński (tekst), Andrzej Wediuk (zdjęcia), Drogowskazy wiary… kapliczki i krzyże Ziemi Janowskiej, Sandomierz. Na Ziemi Janowskiej kapliczek jest wyjątkowo dużo, wspaniale się stało, że ukazał się ten album, stanowiący ich katalog. W przypadku każdego obiektu podano jego lokalizację (miejscowość, lub nazwa leśnego uroczyska), oraz przedstawiono jego historię.

M

Jędrzej Majka, ks. Mieczysław Maliński, Kresy – śladami naszych przodków, Kraków 2002. Przesympatyczne wydawnictwo. Z roztoczańskiego punktu widzenia obejmuje Lwów i Żółkiew. Dużo zdjęć i dużo tekstów.

Roman Marcinek (tekst), Siergiej W. Tarsow (zdjęcia), Lwów, Kraków 2003.
Tani i ciekawy album – przewodnik.

Paweł Marczakowski, W krainie jodły, buka i tarpana, Zwierzyniec 2001. Album pokazujący przyrodę Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Paweł Marczakowski, Konik polski, dzikość z natury, Zwierzyniec 2022. Fotograficzna monografia tego unikalnego faktycznie dzikiego konika.

Edward Marszałek, Skarby podkarpackich lasów – przewodnik po rezerwatach przyrody, Krosno 2005. Na Podkarpaciu leśnicy przygotowali 60 ścieżek dydaktycznych, Kilka z nich na Roztoczu, zostały one wspomniane przy okazji prezentacji Nadleśnictwa Narol. Piękne zdjęcia!

Edward Marszałek, Leśne ślady wiary, Krosno 2008. Prezentacja podkarpackich kapliczek, w tym kilka akcentów z Roztocza (Rudka k. Nowego Brusna, Stare Brusno) i pobliskich Lasów Sieniawskich.

Janusz Mazur (tekst), Kresowe dziedzictwo – architektura drewniana ziemi lubaczowskiej, Lubaczów – Krasne 2006. Obszerny wybór ślicznych zdjęć, często stylowych, poświęconych ocalałym jeszcze zabytkom: głównie są to drewniane cerkwie, ale w końcowej części albumu znajdziemy także kapliczki i piękne drewniane domy i domki.

Janusz Mazur (tekst), A. Gryniewicz, M. Pietrzak, W. Huk, J. Burek, G. Zygier (fotografie), Architektura Sakralna Pogranicza, Kościoły i Cerkwie Roztocza i Ziemi Lubaczowskiej, Lubaczów 2009. Album – katalog, niezbędna publikacja dla wszystkich osób interesujących się cerkwiami z tego regionu.

Janusz Mazur (tekst), Zabytkowa architektura cerkiewna ziemi lubaczowskiej, Lubaczów 2012. Przegląd cerkwi zarówno drewnianych, jak i murowanych, przedstawionych w ujęciu chronologicznym.
Janusz Mazur (tekst), Wiesław Huk, Krystian Kłysiewicz, Janusz Mazur, Alicja Mróz, Artur Piłat, Krzysztof Stępień (zdjęcia), Drewniana architektura sakralna Ziemi Lubaczowskiej: zespół cerkiewny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorajcu, Lubaczów 2019.
Janusz Mazur (tekst), Piotr Bujnowicz, Wiesław Huk, Janusz Mazur, Alicja Mróz, Krzysztof Stępień, Justyna Ziętek (zdjęcia), Drewniana architektura sakralna Ziemi Lubaczowskiej: zespół cerkiewny pw. św. Dymitra w Starym Dzikowie, plener filmu Katyń Andrzeja Wajdy, Lubaczów 2019.
Seria ładnie wydanych folderów o wręcz albumowej jakości, zawierających ciekawe informacje i piękne zdjęcia. W każdym przypadku podane są informacji o możliwości zwiedzania poszczególnych świątyń.

Janusz Mazur, Maciej Pietrzak, Marek Wiśniewski (tekst), Andrzej Gryniewicz, Wiesław Huk, Janusz Mazur, Janusz Witki (zdjęcia), Roztocze Wschodnie – skarby kultury, Przemyśl 2007. Wartościowa pozycja. Opisano m.in. Horyniec Zdrój, Narol, Nowiny Horynieckie, Prusie, Wolę Wielką, Radruż i Gorajec. Dominuje tematyka cerkiewna, ale znalazło się miejsce także na kapliczkę w Nowinach, pałace w Horyńcu i Narolu, a oddzielny rozdział poświęcono kamieniarce bruśnieńskiej.

Janusz Mazur (tekst), J. Burek, J. Mazur, W. Huk, K. Warmińska (fotografie), Kresowe dziedzictwo – kamieniarstwo bruśnieńskie, Lubaczów 2008. Kolejna wartościowa publikacja Muzeum Kresów z Lubaczowa.

Między Wisłą a Bugiem – skarby przyrody i kultury, Lublin 1998. Unikalne zestawienie największych “zabytków” przyrody i kultury w Regionie Lubelskim, obejmujące oczywiście także Roztocze.

Tadeusz Misiak, Marek Wiśniewski (tekst), Przyroda Powiatu Lubaczowskiego – przewodnik edukacyjny, Lubaczów 2007. Przepiękny album z ogrmną ilością wysokiej jakości zdjęć! Oprócz opisu przyrody (w tym wszystkich ustanowionych w powiecie prawnych form ochrony przyrody) w publikacji zamieszczono także rys historyczny regionu, zwracający uwagę na najważniejsze zabytki.

Andrij Muzyczyszyn, Rostosław Riznyk, Lwów – miasto świątyń, Lwów 2006. Kompleksowa prezentacja kościołów i cerkwi tego niezwykłego miasta. Album dostępny w kilku wersjach językowych, w tym także po polsku.

N

Stanisław Nater, Ryszard Nater, Zygmunt Nater, Cerkiew i jej misterium, Lesko 2004. Piękne wydawnictwo, w którym nie brak zdjęć także z Roztocza. Cerkwie drewniane, murowane, cerkwiska i ten niepowtarzalny klimat.

Bogdan Nowak, Zamość – ulice i place, z wykorzystanie kart pocztowych z kolekcji Stanisława Rudego, Zamość 2021. Potężna monografia-album tytułowych zamojskich ulic i placów bogato ilustrowana archiwalnymi pocztówkami i zdjęciami.

Jurij Nykołyszyn, Lwów, Lwów 2004.
Jurij Nykołyszyn, Tke elegies of Lviv, Lwów 2003.
W większość albumów są tylko zdjęcia i jakieś ogólne wprowadzenie. W albumach Jurija tekst jest równie ważny jak grafika. Pierwsza publikacja dostępna jest także po polsku, drugą widziałem w wersjach ukraińskiej i angielskiej.

P

Małgorzata Pacuła (tekst), Witold Pizło (i inni, zdjęcia), Lubaczów – ulubione klimaty, Lubaczów 2013. Sympatyczna wizytówka Lubaczowa.

Miron Parcej, Starodawna Żowkwa, Lwów 2005. Tytuł mówi sam za siebie. Książka opublikowana w języku ukraińskim, zawiera jednak streszczenia także po polsku o angielsku, przetłumaczono także podpisy pod wszystkimi zdjęciami.

Zenowij Pidperyhora, Żółkiew, album-przewodnik, Lwów 2003. Piękny dwujęzyczny album (ukraińsko-polski) poświęcony Żółkwi i jej okolicom (sporo o Krechowie).

Zenowij Pidperyhora, Javorivshchyna, Lwów 2002. Przeglądowy album o Jaworowszczyźnie na Ukrainie. Będą tu także oczywiście fotografie “roztoczańskie”, głównie od strony kulturowej.

Maria i Kazimierz Piechotkowie, Bóżnice drewniane, Warszawa 1957. Album z przebogatą kolekcją czarno-białych zdjęć.

Maria i Kazimierz Piechotkowie, Bramy nieba: bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999. Potężny album pełen ciekawych zdjęć (w tym wiele przedwojennych) i tekstów. Z roztoczańskiego punktu widzenia warto wymienić Zamość, Szczebrzeszyn, Tomaszów Lubelski, Żółkiew i Lwów.

Maria i Kazimierz Piechotkowie, Oppidum Judaeorum – Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004. Nowsze dzieło wybitnych fachowców.

Małgorzata Pietrzak (tekst), Piotr Kamieński (zdjęcia), Gmina Józefów, Lublin 2009. Mała monografia gminy wydana w albumowej wersji.

Wasil Pilipjuk, Lwów, Kijów 1990. Najpiękniejszy album o Lwowie, zawiera także polskie tłumaczenia tekstów.

Wasil Pilipjuk, Lviv – colours of the city, Lwów 1999. Kolejne wydawnictwo, tym razem mini-album, wydany przez znanego ukraińskiego fotografa.

Wasil Pilipjuk, Lviv Region: oh, my land…, Lwów 2004. Przepiękne wydawnictwo! Gorąco polecam i to bynajmniej nie tylko z roztoczańskiego punktu widzenia! Zobaczymy m.in. Lwów, Brzuchowice, Żółkiew, Bełz, także obrazki z rejonu jaworowskiego.

Wasil Pilipiuk, Wolodymyr Pilipiuk, Lwów, Lwów 2005. Kolejny znakomity album Pilipiuka.

Andrzej Polec, Zapomniani – my Żydzi kresowi, Olszanica 2096. Klimatyczny album! Zdjęcia m.in. z Bełza, Lwowa, Żółkwi i wielu miejscowości położonych znacznie dalej na wschodzie.

Mirek Osip-Pokrywka, Lwów i Ziemia Lwowska, Tom 1: Lwów, Kielce 2022.
Mirek Osip-Pokrywka, Lwów i Ziemia Lwowska, Tom 2: Ziemia Lwowska, Kielce 2022.
Monumentalna (dosłownie i w przenośni) dokumentacja fotograficzna Lwowa i okolic.

Powiat Biłgorajski, Moje miejsce na ziemi – Powiat Biłgorajski, Biłgoraj 2014. Zdjęcia wykonane przez uczniów biłgorajskich szkół prezentujące walory swojej Małej Ojczyzny.

R

Tadeusz Riedl, Chodząc po Lwowie, Pelpin 2006. Publikacja znanego entomologa, który urodził się właśnie we Lwowie i w tym legendarnym mieście zna wszystkie zakamarki.

Roztoczańskie Parki Krajobrazowe, Przemyśl 2003. Wydawnictwo ogranicza się do parków Południoworoztoczańskiego i Puszczy Solskiej.

Grażyna Ruszczyk (tekst), Agnieszka i Włodek Bilińscy (zdjęcia), Drewno i architektura, dzieje budownictwa drewnianego w Polsce, Warszawa 2007.
Podejścia do drewnianego budownictwa są różne: regionalne, tematyczne, czy historyczne z podziałem na epoki. W tej publikacji zastosowano ten ostatni podział. Znajdziemy tu kilka obiektów z Roztocza, cerkwie w Radrużu i Hrebennem, drewniane kościółki w Tomaszowie Lubelskim i Górrecku Kościelnym, a także m.in. drewnianą kapliczkę w Guciowie.

Marek Rzeźniak, Wokół Księżej Góry, pejzaż krasnobrodzki, prace malarskie, katalog wystawy z Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, Kraków 2009.
Marek Rzeźniak, Agnieszka Rzeźniak, Olej na płótnie, katalog wystawy w BWA w Zamościu, Zamość 2011.
Dwa katalogi wystaw prac pochodzącego z Zamościa malarza (drugie wydawnictwo zawiera także reprodukcje prac córki Agnieszki). Pan Marek prowadzi obecnie w osadzie Szur nieopodal Krasnobrodu autorską galerię, którą włączono do projektu “Roztoczańskiego Ekomuzeum”. Trafimy tu wędrując na południe zielonym szlakiem pieszym, mozna także dojechać samochodem.

S

Stefan Schodziński (tekst), P. Czop, M. i P. Szewczuk, J. Palikot, R. Kostelecki, M. Okoń, M. Małek, Ł. Furmanek, J. Jędrzejewska, J. Michlczuk, D. Sowa, B. Nowacka, B. Wawrzyńczyk, A. Kaczor, A. Margol, J. Wolanin, J. Serafin, S. Schodziński, T. Bordzań i inni (zdjęcia), Skarby przyrody na szlakach turystycznych Ziemi Biłgorajskiej, Biłgoraj 2011. Kolejny ładny album promujący uroki okolic Biłgoraja.

Tadeusz Seweryn, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 1958.
Fascynujący album pełen czarno-białych zdjęć, główne z Polski południowej, w tym m.in. z Krzemienia (Lasy Janowskie) i Krasnegostawu. Szkoda, że wiele z tych obiektów już dziś nie istnieje.

Dorota Skakuj, Tomasz Bordzań, Stanisław Schodziński (tekst), Miejsca pamięci narodowej w powiecie Biłgorajskim, Biłgoraj 2009. Album – katalog. Ogromna ilość obiektów!

Skarby Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2005. Ciekawa pozycja. Z roztoczańskiego punktu widzenia wskazać tu trzeba na fotografie świątyń z Kraśnika i Turobina.

Maciej Skowroński, Cerwie nadsania: Przemyśl – Leżajsk, Nowy Sącz 2005.
Zasięg opracowania obejmuje także znaczną część Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, m.in. Lubaczów i Wielkie Oczy. Jest to także jedna z chyba już ostatnich publikacji, gdzie można zobaczyć zdjęcia cerkwi w Opace (przed spaleniem).

Wasil Słobodian, Cerkwi Chołmskoi eparchii, Lwów 2005. Album-katalog przygotowany niestety jedyne w języku ukraińskim. Jego ogromnym atutem jest bogaty zestaw zdjęć (czarno-białych), zarówno współczesnych, jak i archiwalnych. Wśród opisywanych miejscowości m.in. Batorz, Biłograj, Czermno, Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Krasnobród, Kryłów, Łosiniec i Tomaszów Lubelski.

Waldemar Sosnowski, Trwajcie w jedności: Jan Paweł II we Lwowie, Rzeszów 2001. Zdjęcia z uroczystości z czerwca 2001 r. oraz piękne – i liczne – zdjęcia z samego Lwowa.

Maciej Bogusz Stęczyński, Okolice Galicyi, Lwów 1847. Reprint KAW Kraków 1990 (tylko 3100 numerowanych egzemplarzy). Zbiór czarno-białych (częściowo żółto-czarno-białych) litografii z obszernym komentarzem. Co ważne, każdą z litografii umieszczono na oddzienej stronie, drugą stronę kartki pozostawiając niezadrukowaną. Wiele krajobrazów i obiektów z Roztocza i to po obu stronach obecnej granicy państwowej!

Marek Strzałkowski (zdjęcia), Olgierd Budrewicz (tekst), Polska Wschodnia, Olszanica 2005. W pewnym sensie to albumowa wersja znanego przewodnika “Polska egzotyczna”, bowiem zdjęcia prowadzą nas przez pogranicze. Początek “wyprawy” przy słynnym moście w Stańczykach na Suwalszczyźnie, koniec w Komańczy w Bieszczadach. A po drodze nie zabrakło oczywiście Roztocza.

Marek Strzałkowski, Momoty – mała ojczyzna, Pelpin. Sympatyczne wydawnictwo zawierające zdjęcia pogrupowane w pory roku. Wśród nich wiele ujęć słynnego kościoła ks. Kaziemierza Pińciurka.

Marek Strzałkowski, Słoneczny Zwierzyniec, Pelpin 2007. Pierwszy album poświęcony niemal wyłącznie “stolicy” Roztoczańskiego Parku Narodowego. Album można kupić razem z filmem o Zwierzyńcu na DVD.

Marian Szymański, Horyniecki cmentarz, Horyniec Zdrój 2021.Bogato ilustrowana monografia horynieckiej nekropolii, włącznie z historią Pomika Wolności.

T

Andrzej Tajchert, Koleje wąskotorowe Zwierzyniec – Biłgoraj, Łódź 2007.
Monografia tej niezwykłej kolejki. Fascynujący wybór archiwalnych zdjęć, często do tej pory nie publikowanych!

Zbigniew Tucholski, Maciej Kucharski, Kolej leśna Lipa – Biłgoraj 1941-1983, Zamość 2009. Wiele archiwalnych zdjęć, w tym fotografie Rafała Kapicy, które w wersji kolorowej zobaczyć można w dziale kolejowym na niniejszej stronie w dziale kolejowym.

Ś

Środowisko przyrodnicze i kulturowe Roztocza i Ziemi Lubaczowskiej, Lubaczów 2005. Czego tu nie ma! cerkwie (także fotografie z ich wnętrz, wyróżnić trzeba zdjęcia upamiętniające cerkiew w Opace – jeszcze przed spaleniem), drzeworyty z Płazowa, stare cmentarze (także kirkuty), no i oczywiście pełny przegląd roztoczańskich krajobrazów. Szkoda tylko, że to publikacja z kategorii co to kupić nie można, a i dostać trudno. Redaktor całego projektu: Marian Bobecki.

Środowisko przyrodnicze i kulturowe Gminy Lubaczów – przewodnik ekoturystyczny, Lubaczów 2009. Wydawnictwo albumowe, pełne ładnych zdjęć. Teksty przygotowali Grzegorz Szafran i Janusz Mazur.

W

Andrzej Wediuk, Tadeusz Komierzyński, Lasy Janowskie – Leśny Kompleks Promocyjny.
Andrzej Wediuk, Zbigniew J. Nita, Barbara Nazarwicz, Andrzej Majkowski, Ziemia Janowska.
Prezentacje jednego z najbardziej malowniczych kompleksów leśnych w regionie.

M. Wiśniewski, M. Bobecki, A. Gryniewicz, Środowisko wodne pogranicza – przewodnik edukacyjny, Lubaczów 2007. Bogato ilustrowana opowieść o rzekach Roztocza Południowego i okolic.

R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka (red.), Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa – Lublin 2007.
Imponująca monografia pełna zdjęć i map, prezentującą szczegółowo stan liczebny poszczególnych oddziałów z podziałem na poszczególne ugrupowania, oraz okręgi i obszary działania.

Krzysztof Wojciechowski (red.), Kalina Łapińska, Michał Zieliński (teksty), Parki krajobrazowe województwa lubelskiego, uroki natury, Chełm 2019.
Piękna wizytówka 17 parków, które mamy w naszym regionie.

Z

Krzysztof Zieliński (red.), Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia, t. I-II, Rzeszów 2011.
Krzysztof Zieliński (red.), Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego, Rzeszów 2015.
Piękne albumy o wręcz monograficznym charakterze! Poszczególne obiekty prezentowane są w porządku alfabetycznym. Przy każdym z nich możemy liczyć na fachowe opisy i liczne zdjęcia! Integralną częścią wydawnictwa jest także katalog obiektów, które już nie istnieją. Wydanie II z 2015 r. zostało zaktualizowane, ponadto dwa oddzielne dotąd tomy połączono w jeden.

Wiktor Zin (red.), Krajobrazy Podkarpacia, Rzeszów 2004. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Z Roztocza tylko Radruż, a z okolic Wielkie Oczy i sporo zdjęć z Lubaczowa. Bardzo przyjemne wydawnictwo.

Wiktor Zin, Narodziny krajobrazu kulturowego, Rzeszów 2005. Śliczna książka o tym, co swojskie: miedze, płoty, strzechy, czy ganki. Do albumu dołączona płyta CD-ROM z pełną treścią publikacji.

Zwierzyniec w starej pocztówce i fotografii, Zwierzyniec 2007. Zwierzyniec często zwany jest “perłą Roztocza”. Jak wyglądał w dawniejszych czasach? Pokazuje to ten właśnie album (warto wspomnieć, że towarzyszy mu także folder wystawowy).

Ż

Artur Żuchowski, Robert Pinkowicz, Bramy Roztocza: Narol – Zwierzyniec, Lublin 2010. Album fotograficzny będący częścią projektu, w ramach którego wydano także przewodnik turystyczny, film video (CD-ROM) i duży kalendarz.

Zdzisław Żygulski (tekst), Siergiej W. Tarasow, Piotr Korpanty (zdjęcia), Tylko we Lwowie, Kraków 2006. Album wydawnictwa “Kluszczyński” Połowa to archiwalne przedwojenne zdjęcia (właśnie zdjęcia – a nie pocztówki), a druga połowa to kolorowe zdjęcia współczesne.