Tydzień na Roztoczu, 1996

16 stron, Miesięcznik Młodzieży Katolickiej Spojrzenia, lipiec-sierpień 1996

Ilustrowana wkładka do Spojrzeń. Zgodnie z tytułem stanowiła zaproszenie do tygodniowej wycieczki po Roztoczu.