Ścieżki dydaktyczne, poznawcze i spacerowe

Roztocze Środkowe

Ścieżki w Długim Kącie

  • Ścieżka na wzgórze Hołda, znaki niebieskie, 6 km.
  • Ścieżka Przez wyrąb, znaki zielone, 3,5 km.
  • Ścieżka Bór jodłowy i zaczarowany las, znaki czerwone, 1,5 km. Prawdziwą perłą jest trasa pierwsza, na niej pierwszorzędny punkt widokowy. Uwaga! Trasy znakowane barwnymi drewnianymi strzałkami przybijanymi do drzew. Znakowanie przetrzebione!

Ścieżki w okolicy Górecka Kościelnego

Ścieżka w rezerwacie Szum koło Górecka Kościelnego, niebieska, 2,5 km. W tym rezerwacie wodospadów mniej, ale lasy i dolina rzeki Szum równie ciekawe. Na trasie spory zalew przy małej elektrowni wodnej.

Ścieżka do bunkra-ziemianki Konrada “Wira” Bartoszewskiego i szpitala 665, białe drogowskazy i czerwone malowane paski na drzewach, 8 km. Na trasę najwygodniej wyruszyć z cmentarza wojennego Sigła, znajdującego sie przy szosie Aleksandrów – Józefów, zaraz za zabudowaniami Aleksandrowa, przy zalewie na rzece Szum. Bunkier i leśny szpital zostały odtworzone przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. „Wira”.

Ścieżki nad Szumem w Górecku Kościelnym, bez znaków, 1,5 km. Początek przy kapliczce na wodzie (tabliczka kierunkowa, dalej przejście po kładkach). Prowadzą do żeremia bobrowego i z racji zmiennego poziomu wody nie zawsze są dostępne. Kładki obecnie zerwane, a żeremie opuszczone.

Ścieżki wokół Józefowa

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Józefowie, bez znaków – przejście alejkami, 0,5 km. Krótki spacer w parku znajdującym się naprzeciwko siedziby nadleśnictwa.

Pieszo-rowerowy szlak Józefów Park, bez znaków, wygodna alejka, 8 km.
Elegancko przygotowana ścieżka oprowadzająca dookoła Józefowa.

Józefów na Roztoczu i jego atrakcje, bez znaków, przejście według mapy z wydawnictwa pod tym samym tytułem, 7 km. 17 przystanków przy najciekawszych i najważniejszych miejscach w Józefowie.

Ścieżka w rezerwacie Czartowe Pole w okolicy Hamerni, niebieska, 1,5 km.
Dolina rzeki Sopot z ruinami starej papierni i kolejnymi seriami małych wodospadów. Od 2011 r. (a w nowej wersji od 2023 r.) możliwe przejście dodatkową trasą kładkami nad brzegiem rzeki (tzw. ścieżka dolna).

Ścieżki wokół Krasnobrodu

Ścieżka Krasnobrodzkie wąwozy, czerwona, 4 km. Trasa ciekawa, ale miejscami dość trudna. Uwaga! Na szlaku bardzo strome zejście do wąwozu, po deszczu jest ślisko!

Ścieżka do Szuru (przez Borki), żółta, powrót za znakami zielonymi, razem 8 km. Trasa leśna, powrót do Krasnobrodu za znakami zielonymi pieszego szlaku turystycznego.

Ścieżka dookoła Krasnobrodu, czarna, 15 km. Ścieżka pokazuje najciekawsze miejsca w rejonie Krasnobrodu.

Ścieżka przez rezerwat Św. Roch: Krasnobród – rez. św. Rocha – Majdan Wielki, niebieska, 13,5 km. Wiedzie z Krasnobrodu Podklasztoru do Podzamku, a dalej przez Wzgórza do Majdanu Wielkiego.

Ścieżka Ułańskim Szlakiem (ze wzgórza w rejonie Grabnika do Krasnobrodu), zielona, 5 km. Szlak poświęcony jest pamięci 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich walczącego tu we wrześniu 1939 r.

Ścieżka Kaczórki – uroczysko Belfont – Kaczórki, czarna, 8 km. Belfont – to zabagnione uroczysko, będące (ponoć) miejscem tajemnych spotkań Marysieńki i Jana Sobieskiego.

Ścieżka w Parku Dinozaurów, przejście z przewodnikiem, 0,5 km. Park znajduje się w dolinie przy drodze do kapliczki św. Rocha.

Ścieżki w okolicy Potoku Senderki

Ścieżka w okolicy leśniczówki Senderki, niebieska, 3,5 km. Początek przy parkingu, nieopodal stacja PKP Józefów Roztoczański. Krótka trasa leśna, propozycja lekcji ekologii w terenie. W ostatecznej wersji doprowadza do skraju wsi Potoku Senderki.

Ścieżka przez wzgórze Hołda: Potok Senderki – Kistków – okolice Starej Huty, czerwona, 3 km. Prowadzi przez wyrobiska i sztolnie dawnej kopalni kamienia w rejonie wsi Potok Senderki. To jedna z największych ciekawostek Roztocza.

Ścieżki w OKOLICY Suśca

Ścieżka w rezerwacie Nad Tanwią (okolice wsi Rebizanty), czerwona, 4 km.
Prowadzi doliną bodaj najbardziej znanej roztoczańskiej rzeki z seriami małych wodospadów, zwanych tu szumami.

Ścieżka Susiec (Urząd Gminy) – Rebizanty, zielona, 3 km. Najkrótsze dojście do wodospadów w rezerwacie Nad Tanwią z Suśca.

Ścieżki w okolicy Zwierzyńca i Roztoczańskiego Parku Narodowego

Ścieżka poznawcza na Bukową Górę (Zwierzyniec – Sochy), zielona, powrót za znakami czerwonymi, razem 5 km. Pozwala poznać najciekawsze zbiorowiska leśne RPN – bór jodłowy i buczynę karpacką. Na szczycie Bukowej Góry punkt widokowy.

Łącznik do ścieżki na Bukową Górę, znaki czarne, 1 km. Ścieżka na Bukową Górę (znaki zielone) formalnie kończy się w Sochach. Stąd turyści powracają wzdłuż szosy do Zwierzyńca. Jest ona jednak bardzo wąska i nie posiada pobocza. W 2019 r. Roztoczański Park Narodowy przygotował łącznik, który w granicach parku tę szosę omija. Według najnowszej mapy RPN zaczyna się on już w Sochach, w praktyce jednak dopiero przy granicy parku.

Ścieżka poznawcza do Wojdy (Szewnia – uroczysko Wojda), czerwona, 5,5 lub 7 km. Kolejna przygoda z buczyną karpacką, buk występuje tu we wszystkich swych stadiach rozwojowych. W Wojdzie pomnik upamiętniający pierwszą w kraju bitwę BCh z okupantem rozegraną 27 XII 1942 r. Aby zamknąć pętlę z Wojdy powracamy do Szewni za znakami pieszego szlaku zielonego im. A. Wachniewskiej.

Ścieżka na poznawcza Piaseczną Górę (Zwierzyniec – Piaseczna Góra – Zwierzyniec), żółta, 3,5 km. Piaseczna Góra to ładny punkt widokowy na Zwierzyniec i lasy RPN.

Ścieżka poznawcza na wzgórze Polak (okolice Panasówki), czerwona, 3 km. Na trasie aleja pomnikowych drzew i wzgórze z pomnikiem upamiętniającym zwycięską bitwę z 1863 r.

Ścieżka poznawcza po wydmie do stawów Echo (Zwierzyniec), niebieska, 2 km. Prowadzi wzdłuż ostoi konika polskiego.

Ścieżka poznawcza do stawów Echo (Zwierzyniec), czarna, 0,5 km. Trasa inna niż prowadząca wydmą, przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Ścieżka poznawcza Aleją im. A. Wachniewskiej (Zwierzyniec), zielona, 1 km. Prowadzi przez rekonstruowane założenie wodne dawnej rezydencji Zamoyskich.

Ścieżka Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Zwierzyńcu, czerwona, 1 km. Początek przy pomniku pamięci powstańców styczniowych przy ul. Biłgorajskiej. Na trasie cmentarz wojskowy. Znajduje się tu kwatera żołnierzy walczących w czasie I wojny światowej z prawosławnym krzyżem, a także mogiły polskich żołnierzy walczących we wrześniu 1939 r.

Ścieżka dendrologiczna we Floriance koło Zwierzyńca, zielona, 1 km. Umożliwia poznanie rosnących tam wielu gatunków egzotycznych drzew. Fantastyczna lekcja ekologii!

Ścieżka krajobrazowa we Floriance, czerwona, 1,5 km
Spacer w okolicy Florianki.

Ścieżka poznawcza na Białą Górę w Zwierzyńcu Białym Słupie, bez znaków, dojście dróżką ogrodzoną płotkami, 0,5 km. Wycieczka z parkingu przy Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym na wieżę widokową na pobliskiej Białej Górze.

Ścieżka Zwierzyniec – Tartaczna Góra – Kamienna Góra – Borek – Zwierzyniec, znaki niebieskie, 11 km. Tartaczna Góra to znany punkt widokowy, a Kamienna Góra to porośnięte lasem ciekawe wzniesienie o dość stromych stokach.

Ścieżka z obrazami Aleksandry Wachniewskiej – malarki Roztocza, bez znaków, 2 km
Ścieżka znakowana… dużymi kopiami obrazów malarki i popularyzatorki Roztocza? Dlaczego nie. Taka właśnie trasa powstała w Zwierzyńcu. Na tej nowatorskiej ścieżce odnajdziemy 7 kopii obrazów malarki i popularyzatorki Roztocza, odpowiadających odwiedzanym miejscom. Jest to pierwsza tego typu trasa na Roztoczu! Ścieżka nie ma znaków (są tylko kopie obrazów), nie jest jednak trudna orientacyjnie.

Ścieżka na wzgórze Sygnał: Obrocz – wzgórze Sygnał – Obrocz – Zwierzyniec, zielona, 6,5 km
Trasa ma dwie części. Pierwsza zaczyna się przy przystani kajakowej na rzece Wieprz w Obroczy, tu mapa szlaku, którą warto sfotografować. Stąd wędrujemy za szosa w stronę Guciowa przy domie nr 128 skręcając w prawo. Widokowe wzgórze Sygnał to znakowana wycieczka boczna od szlaku głównego.
Po zejściu do Obroczy możemy dalej kontynuować wycieczkę do zalewu Rudka w Zwierzyńcu.

Ścieżka przyrodnicza na wzgórze Niedźwiedź, znakowana kolorem zielonym, 3 km
Trasa niezbyt długa, przyjemna i widokowa. Niedźwiedź (na szczęście) na niej nie spotkamy, ale mamy szansę zobaczyć koniki polskie. Ścieżka nie tworzy pętli. Aby powrócić na parking skorzystamy z pieszego szlaku czerwonego.

Ścieżka w Ulowie

Ulów – Wapielnia – Ulów – cmentarz wojenny – Ulów, 9 km. Całkiem ciekawa, choć beznadziejnie znakowana trasa (znaki to tabliczki kierunkowe, umieszczane w miejscach, gdzie szlak zmienia drogę, niestety nie we wszystkich, co czyni trasę praktycznie niemożliwą do przejścia po znakach).

Inne ścieżki na Roztoczu Środkowym

Ścieżka im. Marszałka Piłsudskiego w Zawadkach koło Łosińca, czarna, 2 km. To trasa dojściowa od podstawowego szlaku czarnego Tomaszów – Susiec. Zaczyna się przy cmentarzu wojennym w Łosińcu i prowadzi do pomnika upamiętniającego pobyt wielkiego marszałka właśnie tutaj w 1901 r., tuż co przed przekroczeniem granicy w Rebizantach.

Ścieżka w Siwej Dolinie, im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (okolice Tomaszowa Lubelskiego), znaki czerwone, 3 lub 5 km. Siwa Dolina to popularne miejsce spacerowe mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego, ścieżka umożliwia bliższe zapoznanie się z tym miejscem od strony przyrodniczej. Na trasie ornitologiczna wieża widokowa i ładny płat buczyny.

Ścieżka na górę Kamień k. Stanisławowa, tam i z powrotem 3 km. Brak typowego oznakowania, na trasie umieszczono jednak tablice edukacyjne.

Ścieżka Debry k. Bondyrza, zielona, 6 km. Początek przy sklepie na pograniczu wsi Guciów i Bondyrz. Debry to głębokie wąwozy, których tu nie brakuje.

Ścieżka Pawie Pióro w Łabuniach, bez znaków, 05, km. Tworzą ją ładnie przygotowane alejki na placu przed szkołą, przy których postawiono liczne przystanki.

Ścieżka Pamiętajmy w Krynicach, bez znaków 8 lub 6,5 km. Trasa została przygotowana z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Polanach. Obecnie przygotowano jedynie przystanki, przejście odbywa się bez znaków. Szkoda, że przynajmniej na pierwszym przystanku nie ma mapki z przebiegiem trasy. Nie jest ona trudna orientacyjnie, jednak bez mapy praktycznie niemożliwa do pokonania.

Ścieżka dydaktyczna Werechanie w Pawłówce k. Tomaszowa Lubelskiego, znakowana drewnianymi jasnobrązowymi drogowskazami, 2 km. Formalnie rzecz biorąc to nie Roztocze, a Grzęda Sokalska. Niemniej blisko do roztoczańskiego Tomaszowa Lubelskiego. Piękne wąwozy!

Ścieżka w Ciotuszy Nowej, bez znaków, 3 km.
Ciekawe spotkanie z historią tej położonej na Roztoczu Środkowym wisi. Ścieżka prowadzi niemal przez całą wieś wzdłuż szosy. Poznamy lokalną historię, zwyczaje i przyrodę.

Ścieżka dydaktyczna przy zbiorniku Bełżec-Zagóra, bez znaków, 0,5 km (Roztocze Środkowe)
To ładnie zagospodarowane miejsce do odpoczynku nad wodą, z oświetlonymi alejami, wiatami, miejscem na ognisko i drewnianymi pomostami (te ostatnie dla wędkarzy).

Roztocze Zachodnie

Ścieżki w okolicy Szczebrzeszyna i Zwierzyńca

Ścieżka pieszo -rowerowa wzdłuż rzeki nad Wieprz w Szczebrzeszynie, bez znaków, 1 km. Spacer wzdłuż meandrów rzeki Wieprz, po drodze dwie wiaty. Ścieżka zaczyna się przy moście na Wieprzu przy drodze wojewódzkiej 858 wiodącej w stronę Zwierzyńca.

Ścieżka Szczebrzeszyn – Kawęczynek, czerwona, 12 km. Ciekawa i dość długa (12 km) wyprawa na Wzgórza Szczebrzeszyńskie i do wąwozów lasu Cetnar.

Ścieżka w rejonie Szczebrzeszyna, czarna, 5 km. Trasa tworzy pętlę w rejonie kirkutu i zamczyska. Ścieżka pierwotnie nosiła nazwę Błońskie Doły, sprowadza bowiem do przedmieść Szczebrzeszyna o nazwie Błonia.
Niegdyś uzupełniały ją jeszcze dwie inne ścieżki: Frampolska i Przez Popław, dziś już w terenie nieczytelne.

Trasa do bunkra Tadeusza Kuncewicza „Podkowy” na Łukaszowcu k. Kawęczyna, 1,5 km w jedna stronę, tabliczki kierunkowe. Od źródełek i lipowego pomnika chrząszcza w Szczebrzeszynie do miejsca startu w Kawęczynie jest niemal 3,5 km. Dotrzeć trzeba do miejsca, gdzie po prawej stronie drogi jest duża mapa turystyczna i pierwsza tabliczka kierunkowa.

Ścieżka Wąwozy lessowe w okolicy Szczebrzeszyna, niebieska, 5,5 km. Trasa stanowi bardzo interesującą alternatywę dla pieszego szlaku czerwonego na odcinku Szczebrzeszyn – Szperówka. Rozpoczyna się wśród wzgórz, 2 km od Szczebrzeszyna, dojście z centrum miasteczka za wspomnianym pieszym szlakiem czerwonym.

Ścieżka prowadząca przez las Cetnar w Kawęczynku, zielona, 6 km. Kolejna trasa wiodąca przez las Cetnar. W początkowym odcinku prowadzi razem z pieszym szlakiem niebieskim ścieżką czerwoną i rowerowym zielonym, w drugiej części prowadzi samotnie szerokim łukiem z powrotem do Kawęczynka.

Inne ścieżki na Roztoczu Zachodnim

Ścieżka Głęboki dół k. Skansenu Zaburze w Zaburzu, bez znaków, 1 km. Ścieżka prowadzi ze skansenu wzdłuż wąwozu, a następnie polem do tzw. Kopca Zaburskiego – stanowiącego znakomity punkt widokowy.

Ścieżka w lesie Mosty w okolicy Polichny Kraśnickiej, czerwona, 4,5 km.
Na szlaku nie zabraknie wąwozów, zróżnicowanych drzewostanów (m.in. bukowych i jodłowych), ciekawostką jest dolina wyschniętego potoku.

Ścieżka w zespole parkowo-pałacowym w Potoczku k. Modliborzyc, bez znaków, 4 km. Ścieżka szkolna. Obiekty zabytkowe mają swoje indywidualne tablice, a schemat ścieżki z wykazem przystanków przyrodniczych znajduje się na szczycie skarpy nad stawem.

Roztocze Południowe (Wschodnie)

Ścieżki w okolicy Horyńca

Ścieżka z Horyńca do Nowin Horynieckich, czerwona, 11 km. Zróżnicowane lasy i otoczona kultem kapliczka postawiona na źródełkach w Nowinach.

Ścieżka Za Niwą w Horyńcu, czerwona, 4 km. Spacerowa trasa leśna.

Ścieżka Dębisko – Kruszyna z Horyńca do Radruża, czerwona, 10 km. Ścieżka doprowadza w Radrużu do jednej z najstarszych i najpiękniejszych drewnianych cerkwi na Roztoczu.

Ścieżki w okolicy Narola

Ścieżka w rezerwacie Bukowy Las (okolice Narola), czerwona, 3 km.
Rezerwat chroni potężne 150-letnie buki i jodły.

Ścieżka Kobyle Jezioro w rezerwacie Źródła Tanwi koło Huty Złomy, czerwona, 3 km. Na trasie niewielki pomost wprowadzający w głąb torfowiska, oraz solidna wieża widokowa na wydmie.

Ścieżka oprowadzająca po źródłach Tanwi: Łukawica – okolice Huty Złomy, czerwona, 11 km. Na trasie 3 obszary źródliskowe: w Łukawicy, źródło Krynica i źródła w okolicy Huty Złomy.

Ścieżki w okolicy Lubyczy I Hrebennego

Ścieżka w Zatylu k. Lubyczy Królewskiej, tylko tablice przystankowe, 5 km.
Pierwsza część z Lubyczy do Zatyla w zasadzie pokrywa się z pieszym szlakiem niebieskim. Część druga wiedzie groblami nad stawami w Zatylu.

ŚCIEŻKI W SIEDLISKACH

Ścieżka szlakiem skamieniałych drzew w Siedliskach, czerwona, 2 km.
Ścieżka generalnie poprowadzona jest przez Siedliska zgodnie z przebiegiem podstawowego szlaku pieszego czerwonego. Różnice to ciekawa wycieczka boczna do rezerwatu Jalinka, oraz końcowa część trasy prowadząca do obrazu Matki Bożej na zach. skraju wsi i dalej główną drogą do cerkwi i muzeum.

Ścieżka przyrodnicza (północna) w Siedliskach, znaki zielone, 6 km
Ścieżka historyczna (południowa) w Siedliskach, znaki niebieskie, 3 km
Jesienią 2021 r. przygotowano dla turystów dwie nowe ścieżki dydaktyczne w Siedliskach: przyrodniczą (północna, zielona) i historyczną (południowa, niebieska). Obie projektował Paweł Borowiec z Muzeum Skamieniałych Drzew, a znakowali Edward Słoniewski  i Marian Buryło z Oddziału PTTK w Zamościu. Ścieżki te uzupełniają istniejącą już wcześniej ścieżkę Szlakiem skamieniałych drzew (czerwona).

Lasy Janowskie i Puszcza Solska

Ścieżki w okolicy Janowa Lubelskiego

Szlak Porytowego Wzgórza w Lasach Janowskich, zielony, 3 km. Krótka trasa oprowadzająca po miejscu bitwy partyzanckiej z czerwca 1944 r. i rezerwacie przyrody Lasy Janowskie. Ciekawostką jest mostek dawnej kolejki wąskotorowej. Uwaga! Fragment przy parkingu jest zamknięty z uwagi na uszkodzenie mostku. Trzeba obejść dookoła korzystając z podstawowych znakowanych szlaków.

Ścieżka w rezerwacie Szklarnia (okolice wsi Szklarnia), zielona, 4 km.
Przejście przez lasy sosnowo-jodłowe, częściowo przez rozległe bagnisko.

Ścieżka przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim, bez znaków, 1 km. Początek przy parkingu leśnym nieopodal wspomnianego ośrodka. Na trasie liczne tablice edukacyjne. W połowie trasy przygotowane miejsce na odpoczynek i ognisko.

Ścieżka w rezerwacie Imielty Ług k. Gwizdowa, bez znaków, 4 km.
Fantastyczna trasa umożliwiająca suchą nogą wejść niemal w sam środek bagna. Dodatkowo przygotowano pomost i platformę widokową. Typowego oznakowania na razie brak, ale na trasie umieszczono stosowne tablice z mapą ścieżki, więc nie ma problemu z błądzeniem.

Ścieżki w okolicy Jarocina (Lasy Janowskie)

Ścieżka Przyjazny Las w okolicy Majdanu Jarocińskiego, znaki czerwone, 1 km. krótka wycieczka leśna, którą warto wydłużyć o wizytę na pobliskim pomoście obserwacyjnym.

ŚCIEŻKI W OKOLICY OSUCH

Partyzancka droga krzyżowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Osuchach, 1 km
Stacje drogi krzyżowej w Osuchach, poświecono 16 czerwca 2019 r. Na 14 dębowych krzyżach zobaczymy orzełki AK i tabliczki, na których umieszczono opisy stacji wzorowane na tych wykonanych w 1953 r. w celi przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dawnego partyzanta AK. Są także tabliczki pamięci partyzantów walczących w tym lesie w czerwcu 1944 r.

Ścieżka historyczno-przyrodnicza Nad Sopotem w Osuchach, znaki czerwone, 3,5 km
Ścieżka pokazuje pole partyzanckiej bitwy pod Osuchami z czerwca 2944 r. i przyrodnicze walory Puszczy Solskiej.

Ścieżki w okolicy Biłgoraja

Ścieżka w lesie Bojary w rejonie Biłgoraja, czerwona, 4 km. Trasa odnosząca się do ekologii lasu i gospodarki leśnej.

Ścieżka Młodzie k. Króli, znaki czerwone, 3,5 km. Ścieżka prowadzi wysoką skarpą nad wodami rzeki Tanew.

Ścieżka w Biszczy, bez znaków, 3,5 km. Trasa prowadzi koroną wału ogradzającego zalew w Biszczy. Liczne tablice edukacyjne.

Ścieżka w rezerwacie torfowiskowym Obary, bez znaków, 200 m (pomost).
Leśnicy przygotowali wieżę widokową i pomost.

Ścieżka w Dąbrowicy do rezerwatu torfowiskowego Obary, bez znaków, 11 km. Ścieżka szkolna. Do pokonania szlaku (w wersji pieszej, lub rowerowej) niezbędny jest przewodnik terenowy, wydany przez miejscową szkołę podstawową i tam też dostępny.

Ścieżka Korytków Mały – rzeka Biała Łada – Korytków Mały, bez znaków, 3 km. Ścieżka szkolna. Mapkę z opisem został przygotowany przez przez uczniów szkoły podstawowej w Korytkowie Małym. W miejscach przystanków tablice edukacyjne.

Ścieżki w okolicy Zaklikowa

Ścieżka dydaktyczna w Antoniówce, bez znaków, 3 km. Wycieczka prowadząca wśród stawów do bardzo ładnej murowanej kapliczki. W miejscach przystanków tablice edukacyjne. Uwaga! Teren prywaty! Zamiar pokonywania trasy należy zgłosić u właściciela (mieszka nad stawami).

Ścieżki wokół Suśca

Ścieżka w rezerwacie Nad Tanwią (okolice wsi Rebizanty), czerwona, 4 km.
Prowadzi doliną bodaj najbardziej znanej roztoczańskiej rzeki z seriami małych wodospadów, zwanych tu szumami.

Ścieżka Susiec (Urząd Gminy) – Rebizanty, zielona, 3 km. Najkrótsze dojście do wodospadów w rezerwacie Nad Tanwią z Suśca.

 Szlaki miejskie

Szlak miejski w Zamościu, bez znaków. Przejście według opisu zawartego w broszurce promującej trasę (autorzy: R. Łapa, E. Słoniewski).

Tarnogrodzki Szlak, bez znaków. Obiekty (10), które promuje ten szlak zaznaczone są na metalowej mapie na rynku.

Szlak w Tomaszowie Lubelskim, bez znaków. Rozwiązanie podobne, jak w Tarnogorodzie – obiekty promowane zaznaczone są na metalowej mapie na rynku.

Inne

Można wyróżnić również trasy, które nie zostały wyznakowane, wydano jedynie jednorazowo opisujące ich przebieg foldery (dziś już trudno dostępne). Wskażmy na: ścieżkę patriotyczną w Zwierzyńcu i ścieżkę po Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym Hrebenne – Siedliska.
Ponadto istnieją ścieżki, które – choć niegdyś znakowane – w terenie uległy już zatarciu. To np. szlak zielono-czerwono-zielony na Porytowym Wzgórzu, niebieska ścieżka Bondyrz – Kotula Góra – Guciów – Bondyrz, niebieska ścieżka Suchowola I – Potoczek – Suchowola, czy zielona ścieżka w okolicy Szczebrzeszyna.