Ścieżki dydaktyczne, poznawcze i spacerowe

Roztocze Środkowe

Ścieżki w Długim Kącie

  • Ścieżka na wzgórze Hołda, znaki niebieskie, 6 km.
  • Ścieżka Przez wyrąb, znaki zielone, 3,5 km.
  • Ścieżka Bór jodłowy i zaczarowany las, znaki czerwone, 1,5 km. Prawdziwą perłą jest trasa pierwsza, na niej pierwszorzędny punkt widokowy. Uwaga! Trasy znakowane barwnymi drewnianymi strzałkami przybijanymi do drzew.

Ścieżki w okolicy Górecka Kościelnego

Ścieżka w rezerwacie Szum koło Górecka Kościelnego, niebieska, 2,5 km. W tym rezerwacie wodospadów mniej, ale lasy i dolina rzeki Szum równie ciekawe. Na trasie spory zalew przy małej elektrowni wodnej.

Ścieżka do bunkra-ziemianki Konrada “Wira” Bartoszewskiego i szpitala 665, białe drogowskazy i czerwone malowane paski na drzewach, 8 km. Na trasę najwygodniej wyruszyć z cmentarza wojennego Sigła, znajdującego sie przy szosie Aleksandrów – Józefów, zaraz za zabudowaniami Aleksandrowa, przy zalewie na rzece Szum. Bunkier i leśny szpital zostały odtworzone przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. „Wira”.

Ścieżki nad Szumem w Górecku Kościelnym, bez znaków, 1,5 km. Początek przy kapliczce na wodzie (tabliczka kierunkowa, dalej przejście po kładkach). Prowadzą do żeremia bobrowego i z racji zmiennego poziomu wody nie zawsze są dostępne.

Ścieżki wokół Józefowa

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Józefowie, bez znaków – przejście alejkami, 0,5 km. Krótki spacer w parku znajdującym się naprzeciwko siedziby nadleśnictwa.

Pieszo-rowerowy szlak Józefów Park, bez znaków, wygodna alejka, 8 km.
Elegancko przygotowana ścieżka oprowadzająca dookoła Józefowa.

Józefów na Roztoczu i jego atrakcje, bez znaków, przejście według mapy z wydawnictwa pod tym samym tytułem, 7 km. 17 przystanków przy najciekawszych i najważniejszych miejscach w Józefowie.

Ścieżka w rezerwacie Czartowe Pole w okolicy Hamerni, niebieska, 1,5 km.
Dolina rzeki Sopot z ruinami starej papierni i kolejnymi seriami małych wodospadów. Od 2011 r. możliwe przejście dodatkową trasą kładkami nad brzegiem rzeki (tzw. ścieżka dolna, znaki czerwone).

Ścieżki wokół Krasnobrodu

Ścieżka Krasnobrodzkie wąwozy, czerwona, 4 km. Trasa ciekawa, ale miejscami dość trudna. Uwaga! Na szlaku bardzo strome zejście do wąwozu, po deszczu jest ślisko!

Ścieżka do Szuru (przez Borki), żółta, powrót za znakami zielonymi, razem 8 km. Trasa leśna, powrót do Krasnobrodu za znakami zielonymi pieszego szlaku turystycznego.

Ścieżka dookoła Krasnobrodu, czarna, 15 km. Ścieżka pokazuje najciekawsze miejsca w rejonie Krasnobrodu.

Ścieżka przez rezerwat Św. Roch: Krasnobród – rez. św. Rocha – Majdan Wielki, niebieska, 13,5 km. Wiedzie z Krasnobrodu Podklasztoru do Podzamku, a dalej przez Wzgórza do Majdanu Wielkiego.

Ścieżka Ułańskim Szlakiem (ze wzgórza w rejonie Grabnika do Krasnobrodu), zielona, 5 km. Szlak poświęcony jest pamięci 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich walczącego tu we wrześniu 1939 r.

Ścieżka Kaczórki – uroczysko Belfont – Kaczórki, czarna, 8 km. Belfont – to zabagnione uroczysko, będące (ponoć) miejscem tajemnych spotkań Marysieńki i Jana Sobieskiego.

Ścieżka w Parku Dinozaurów, przejście z przewodnikiem, 0,5 km. Park znajduje się w dolinie przy drodze do kapliczki św. Rocha.

Ścieżki w okolicy Potoku Senderki

Ścieżka w okolicy leśniczówki Senderki, niebieska, 3,5 km. Początek przy parkingu, nieopodal stacja PKP Józefów Roztoczański. Krótka trasa leśna, propozycja lekcji ekologii w terenie. W ostatecznej wersji doprowadza do skraju wsi Potoku Senderki.

Ścieżka przez wzgórze Hołda: Potok Senderki – Kistków – okolice Starej Huty, czerwona, 3 km. Prowadzi przez wyrobiska i sztolnie dawnej kopalni kamienia w rejonie wsi Potok Senderki. To jedna z największych ciekawostek Roztocza.

Ścieżki wokół Suśca

Ścieżka w rezerwacie Nad Tanwią (okolice wsi Rebizanty), czerwona, 4 km.
Prowadzi doliną bodaj najbardziej znanej roztoczańskiej rzeki z seriami małych wodospadów, zwanych tu szumami.

Ścieżka Susiec (Urząd Gminy) – Rebizanty, zielona, 3 km. Najkrótsze dojście do wodospadów w rezerwacie Nad Tanwią z Suśca.

Ścieżki w okolicy Zwierzyńca i Roztoczańskiego Parku Narodowego

Ścieżka poznawcza na Bukową Górę (Zwierzyniec – Sochy), zielona, powrót za znakami czerwonymi, razem 5 km. Pozwala poznać najciekawsze zbiorowiska leśne RPN – bór jodłowy i buczynę karpacką. Na szczycie Bukowej Góry punkt widokowy.

Ścieżka poznawcza do Wojdy (Szewnia – uroczysko Wojda), czerwona, 5,5 lub 7 km. Kolejna przygoda z buczyną karpacką, buk występuje tu we wszystkich swych stadiach rozwojowych. W Wojdzie pomnik upamiętniający pierwszą w kraju bitwę BCh z okupantem rozegraną 27 XII 1942 r.

Ścieżka na poznawcza Piaseczną Górę (Zwierzyniec – Piaseczna Góra – Zwierzyniec), żółta, 3,5 km. Piaseczna Góra to ładny punkt widokowy na Zwierzyniec i lasy RPN.

Ścieżka poznawcza na wzgórze Polak (okolice Panasówki), czerwona, 3 km. Na trasie aleja pomnikowych drzew i wzgórze z pomnikiem upamiętniającym zwycięską bitwę z 1863 r.

Ścieżka poznawcza po wydmie do stawów Echo (Zwierzyniec), niebieska, 2 km. Prowadzi wzdłuż ostoi konika polskiego.

Ścieżka poznawcza do stawów Echo (Zwierzyniec), czarna, 0,5 km. Trasa inna niż prowadząca wydmą, przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Ścieżka poznawcza Aleją im. A. Wachniewskiej (Zwierzyniec), zielona, 1 km. Prowadzi przez rekonstruowane założenie wodne dawnej rezydencji Zamoyskich.

Ścieżka Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Zwierzyńcu, czerwona, 1 km. Początek przy pomniku pamięci powstańców styczniowych przy ul. Biłgorajskiej. Na trasie cmentarz wojskowy. Znajduje się tu kwatera żołnierzy walczących w czasie I wojny światowej z prawosławnym krzyżem, a także mogiły polskich żołnierzy walczących we wrześniu 1939 r.

Ścieżka dendrologiczna we Floriance koło Zwierzyńca, zielona, 1 km. Umożliwia poznanie rosnących tam wielu gatunków egzotycznych drzew. Fantastyczna lekcja ekologii! Uwaga! Z uwagi na wiatrołomy ścieżka została zamknięta.

Ścieżka poznawcza na Białą Górę w Zwierzyńcu Białym Słupie, bez znaków, dojście dróżką ogrodzoną płotkami, 0,5 km. Wycieczka z parkingu przy Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym na wieżę widokową na pobliskiej Białej Górze.

Ścieżka krajobrazowa we Floriance, czerwona, 1,5 km.

Ścieżka Zwierzyniec – Tartaczna Góra – Kamienna Góra – Borek – Zwierzyniec, znaki niebieskie, 11 km. Tartaczna Góra to znany punkt widokowy, a Kamienna Góra to porośnięte lasem ciekawe wzniesienie o dość stromych stokach.

Łącznik do ścieżki na Bukową Górę, znaki czarne, 1 km. Ścieżka na Bukową Górę (znaki zielone) formalnie kończy się w Sochach. Stąd turyści powracają wzdłuż szosy do Zwierzyńca. Jest ona jednak bardzo wąska i nie posiada pobocza. W 2019 r. Roztoczański Park Narodowy przygotował łącznik, który w granicach parku tę szosę omija. Według najnowszej mapy RPN zaczyna się on już w Sochach, w praktyce jednak dopiero przy granicy parku.

Ścieżka w Ulowie

Ulów – Wapielnia – Ulów – cmentarz wojenny – Ulów, 9 km. Całkiem ciekawa, choć beznadziejnie znakowana trasa (znaki to tabliczki kierunkowe, umieszczane w miejscach, gdzie szlak zmienia drogę, niestety nie we wszystkich, co czyni trasę praktycznie niemożliwą do przejścia po znakach).

 Inne ścieżki na Roztoczu Środkowym

Ścieżka im. Marszałka Piłsudskiego w Zawadkach koło Łosińca, czarna, 2 km. To trasa dojściowa od podstawowego szlaku czarnego Tomaszów – Susiec. Zaczyna się przy cmentarzu wojennym w Łosińcu i prowadzi do pomnika upamiętniającego pobyt wielkiego marszałka właśnie tutaj w 1901 r., tuż co przed przekroczeniem granicy w Rebizantach.

Ścieżka w Siwej Dolinie, im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (okolice Tomaszowa Lubelskiego), znaki czerwone, 3 lub 5 km. Siwa Dolina to popularne miejsce spacerowe mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego, ścieżka umożliwia bliższe zapoznanie się z tym miejscem od strony przyrodniczej. Na trasie ornitologiczna wieża widokowa i ładny płat buczyny.

Ścieżka na górę Kamień k. Stanisławowa, tam i z powrotem 3 km. Brak typowego oznakowania, na trasie umieszczono jednak tablice edukacyjne.

Ścieżka Debry k. Bondyrza, zielona, 6 km. Początek przy sklepie na pograniczu wsi Guciów i Bondyrz. Debry to głębokie wąwozy, których tu nie brakuje.

Ścieżka Pawie Pióro w Łabuniach, bez znaków, 05, km. Tworzą ją ładnie przygotowane alejki na placu przed szkołą, przy których postawiono liczne przystanki.

Ścieżka Pamiętajmy w Krynicach, bez znaków 8 lub 6,5 km. Trasa została przygotowana z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Polanach. Obecnie przygotowano jedynie przystanki, przejście odbywa się bez znaków. Szkoda, że przynajmniej na pierwszym przystanku nie ma mapki z przebiegiem trasy. Nie jest ona trudna orientacyjnie, jednak bez mapy praktycznie niemożliwa do pokonania.

Roztocze Zachodnie

Ścieżki w okolicy Szczebrzeszyna i Zwierzyńca

Ścieżka Szczebrzeszyn – Kawęczynek, czerwona, 12 km. Ciekawa i dość długa (12 km) wyprawa na Wzgórza Szczebrzeszyńskie i do wąwozów lasu Cetnar.

Ścieżka w rejonie Szczebrzeszyna, czarna, 5 km. Trasa tworzy pętlę w rejonie kirkutu i zamczyska. Ścieżka pierwotnie nosiła nazwę Błońskie Doły, sprowadza bowiem do przedmieść Szczebrzeszyna o nazwie Błonia.
Niegdyś uzupełniały ją jeszcze dwie inne ścieżki: Frampolska i Przez Popław, dziś już w terenie nieczytelne.

Ścieżka Wąwozy lessowe w okolicy Szczebrzeszyna, niebieska, 5,5 km. Trasa stanowi bardzo interesującą alternatywę dla pieszego szlaku czerwonego na odcinku Szczebrzeszyn – Szperówka. Rozpoczyna się wśród wzgórz, 2 km od Szczebrzeszyna, dojście z centrum miasteczka za wspomnianym pieszym szlakiem czerwonym.

Ścieżka prowadząca przez las Cetnar w Kawęczynku, zielona, 6 km. Kolejna trasa wiodąca przez las Cetnar. W początkowym odcinku prowadzi razem z pieszym szlakiem niebieskim ścieżką czerwoną i rowerowym zielonym, w drugiej części prowadzi samotnie szerokim łukiem z powrotem do Kawęczynka.

Inne ścieżki na Roztoczu Zachodnim

Ścieżka Głęboki dół k. Skansenu Zaburze w Zaburzu, bez znaków, 1 km. Ścieżka prowadzi ze skansenu wzdłuż wąwozu, a następnie polem do tzw. Kopca Zaburskiego – stanowiącego znakomity punkt widokowy.

Ścieżka w lesie Mosty w okolicy Polichny Kraśnickiej, czerwona, 4,5 km.
Na szlaku nie zabraknie wąwozów, zróżnicowanych drzewostanów (m.in. bukowych i jodłowych), ciekawostką jest dolina wyschniętego potoku.

Ścieżka w zespole parkowo-pałacowym w Potoczku k. Modliborzyc, bez znaków, 4 km. Ścieżka szkolna. Obiekty zabytkowe mają swoje indywidualne tablice, a schemat ścieżki z wykazem przystanków przyrodniczych znajduje się na szczycie skarpy nad stawem.

Roztocze Południowe (Wschodnie)

Ścieżki w okolicy Horyńca

Ścieżka z Horyńca do Nowin Horynieckich, czerwona, 11 km. Zróżnicowane lasy i otoczona kultem kapliczka postawiona na źródełkach w Nowinach.

Ścieżka Za Niwą w Horyńcu, czerwona, 4 km. Spacerowa trasa leśna.

Ścieżka Dębisko – Kruszyna z Horyńca do Radruża, czerwona, 10 km. Ścieżka doprowadza w Radrużu do jednej z najstarszych i najpiękniejszych drewnianych cerkwi na Roztoczu.

Ścieżki w okolicy Narola

Ścieżka w rezerwacie Bukowy Las (okolice Narola), czerwona, 3 km.
Rezerwat chroni potężne 150-letnie buki i jodły.

Ścieżka Kobyle Jezioro w rezerwacie Źródła Tanwi koło Huty Złomy, czerwona, 3 km. Na trasie niewielki pomost wprowadzający w głąb torfowiska, oraz solidna wieża widokowa na wydmie.

Ścieżka oprowadzająca po źródłach Tanwi: Łukawica – okolice Huty Złomy, czerwona, 11 km. Na trasie 3 obszary źródliskowe: w Łukawicy, źródło Krynica i źródła w okolicy Huty Złomy.

Ścieżki w okolicy Lubyczy I Hrebennego

Ścieżka w Zatylu k. Lubyczy Królewskiej, tylko tablice przystankowe, 5 km.
Pierwsza część z Lubyczy do Zatyla w zasadzie pokrywa się z pieszym szlakiem niebieskim. Część druga wiedzie groblami nad stawami w Zatylu.

Ścieżka szlakiem skamieniałych drzew w Siedliskach, czerwona, 2 km.
Ścieżka generalnie poprowadzona jest przez Siedliska zgodnie z przebiegiem podstawowego szlaku pieszego czerwonego. Różnice to ciekawa wycieczka boczna do rezerwatu Jalinka, oraz końcowa część trasy prowadząca do obrazu Matki Bożej na zach. skraju wsi i dalej główną drogą do cerkwi i muzeum.

Lasy Janowskie i Puszcza Solska

Ścieżki w okolicy Janowa Lubelskiego

Szlak Porytowego Wzgórza w Lasach Janowskich, zielony, 3 km. Krótka trasa oprowadzająca po miejscu bitwy partyzanckiej z czerwca 1944 r. i rezerwacie przyrody Lasy Janowskie. Ciekawostką jest mostek dawnej kolejki wąskotorowej. Uwaga! Fragment przy parkingu jest zamknięty z uwagi na uszkodzenie mostku. Trzeba obejść dookoła korzystając z podstawowych znakowanych szlaków.

Ścieżka w rezerwacie Szklarnia (okolice wsi Szklarnia), zielona, 4 km.
Przejście przez lasy sosnowo-jodłowe, częściowo przez rozległe bagnisko.

Ścieżka przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim, bez znaków, 1 km. Początek przy parkingu leśnym nieopodal wspomnianego ośrodka. Na trasie liczne tablice edukacyjne. W połowie trasy przygotowane miejsce na odpoczynek i ognisko.

Ścieżka w rezerwacie Imielty Ług k. Gwizdowa, bez znaków, 4 km.
Fantastyczna trasa umożliwiająca suchą nogą wejść niemal w sam środek bagna. Dodatkowo przygotowano pomost i platformę widokową. Typowego oznakowania na razie brak, ale na trasie umieszczono stosowne tablice z mapą ścieżki, więc nie ma problemu z błądzeniem.

Ścieżki w okolicy Jarocina (Lasy Janowskie)

Ścieżka Przyjazny Las w okolicy Majdanu Jarocińskiego, znaki czerwone, 1 km. krótka wycieczka leśna, którą warto wydłużyć o wizytę na pobliskim pomoście obserwacyjnym.

Ścieżki w okolicy Biłgoraja

Ścieżka w lesie Bojary w rejonie Biłgoraja, czerwona, 4 km. Trasa odnosząca się do ekologii lasu i gospodarki leśnej.

Ścieżka Młodzie k. Króli, znaki czerwone, 3,5 km. Ścieżka prowadzi wysoką skarpą nad wodami rzeki Tanew.

Ścieżka w Biszczy, bez znaków, 3,5 km. Trasa prowadzi koroną wału ogradzającego zalew w Biszczy. Liczne tablice edukacyjne.

Ścieżka w rezerwacie torfowiskowym Obary, bez znaków, 200 m (pomost).
Leśnicy przygotowali wieżę widokową i pomost.

Ścieżka w Dąbrowicy do rezerwatu torfowiskowego Obary, bez znaków, 11 km. Ścieżka szkolna. Do pokonania szlaku (w wersji pieszej, lub rowerowej) niezbędny jest przewodnik terenowy, wydany przez miejscową szkołę podstawową i tam też dostępny.

Ścieżka Korytków Mały – rzeka Biała Łada – Korytków Mały, bez znaków, 3 km. Ścieżka szkolna. Mapkę z opisem został przygotowany przez przez uczniów szkoły podstawowej w Korytkowie Małym. W miejscach przystanków tablice edukacyjne.

Ścieżki w okolicy Zaklikowa

Ścieżka dydaktyczna w Antoniówce, bez znaków, 3 km. Wycieczka prowadząca wśród stawów do bardzo ładnej murowanej kapliczki. W miejscach przystanków tablice edukacyjne. Uwaga! Teren prywaty! Zamiar pokonywania trasy należy zgłosić u właściciela (mieszka nad stawami).

Ścieżki wokół Suśca

Ścieżka w rezerwacie Nad Tanwią (okolice wsi Rebizanty), czerwona, 4 km.
Prowadzi doliną bodaj najbardziej znanej roztoczańskiej rzeki z seriami małych wodospadów, zwanych tu szumami.

Ścieżka Susiec (Urząd Gminy) – Rebizanty, zielona, 3 km. Najkrótsze dojście do wodospadów w rezerwacie Nad Tanwią z Suśca.

 

Szlaki miejskie

Szlak miejski w Zamościu, bez znaków. Przejście według opisu zawartego w broszurce promującej trasę (autorzy: R. Łapa, E. Słoniewski).

Tarnogrodzki Szlak, bez znaków. Obiekty (10), które promuje ten szlak zaznaczone są na metalowej mapie na rynku.

Szlak w Tomaszowie Lubelskim, bez znaków. Rozwiązanie podobne, jak w Tarnogorodzie – obiekty promowane zaznaczone są na metalowej mapie na rynku.

Inne

Można wyróżnić również trasy, które nie zostały wyznakowane, wydano jedynie jednorazowo opisujące ich przebieg foldery (dziś już trudno dostępne). Wskażmy na: ścieżkę patriotyczną w Zwierzyńcu i ścieżkę po Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym Hrebenne – Siedliska.
Ponadto istnieją ścieżki, które – choć niegdyś znakowane – w terenie uległy już zatarciu. To np. szlak zielono-czerwono-zielony na Porytowym Wzgórzu, niebieska ścieżka Bondyrz – Kotula Góra – Guciów – Bondyrz, niebieska ścieżka Suchowola I – Potoczek – Suchowola, czy zielona ścieżka w okolicy Szczebrzeszyna.