Szlakiem obozów partyzanckich w Puszczy Solskiej

W sierpniu 2017 r. skorzystałem z Partyzanckiej mapy Puszczy Solskiej, która ukazała się w ramach projektu Działaj lokalnie IX, realizowanego w 2016 r. przez Ochotniczą Straż pożarną w Brodziakach i wyruszyłem w teren. Zaznaczony na mapie Szlak obozów partyzanckich w Puszczy Solskiej to zarazem trasa rajdu, który odbył się 19 listopada 2016 r. Trasa jest w swej zasadniczej części nieznakowana i trudna do otworzenia. Nie bez przyczyny partyzanci na swe bazy wybierali lasy… Opis wędrówki wzbogaciłem o obszerne opisy historyczne i podzieliłem na V części.

Najbardziej do wyobraźni przemawia część IV, wędrując którą odnajdziemy zrekonstruowany bunkier-ziemiankę Konrada Bartoszewskiego „Wira”, który został zrekonstruowany jesienią 2016 r. przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. „Wira”.

Ci sami pasjonaci zrekonstruowali także wiosną 2017 r. leśny szpital 665. Warto dodać, że łącząca te miejsca droga jest znakowana, a poprzez to łatwo dostępna.

Opisy poszczególnych odcinków:
Szlakiem obozów partyzanckich w Puszczy Solskiej I: „Cord”, 2017
Szlakiem obozów partyzanckich w Puszczy Solskiej II: „Starzyzna”, 2017
Szlakiem obozów partyzanckich w Puszczy Solskiej III: „Skrzypik”, 2017
Szlakiem obozów partyzanckich w Puszczy Solskiej IV: „Wir”, 2017
Szlakiem obozów partyzanckich w Puszczy Solskiej V: „Woyna”, 2017

Uzupełniający charakter mają opublikowane wcześniej materiały: