Bunkier pod Zamościem

Nieopodal pełnego wąwozów kompleksu leśnego Pańska Dolina znajdują się wsie Huszczka Mała i Duża. 6 listopada 1941 r. Niemcy wysiedlili stąd wszystkich 367 mieszkańców (taki los miał spotkać aż 300 zamojskich wsi). W ich miejsce sprowadzono osadników niemieckich i volksdeutschów. Nie mieli oni łatwo, nękała ich bowiem polska partyzantka. W nocy z 28/29 kwietnia 1943 r. na Huszczkę atak przeprowadzili partyzanci z oddziału ppor. Józefa Śmiecha „Ciąga” i plutonu ppor. Romana Szczura „Urszuli”. Większość zabudowań spłonęła, zabito także 28 osadników. Następnie powstała baza SS i policji, dowódcą został obersturmfuhrer Eilers. Według literatury, aby lepiej się bronić, na zach. skraju Huszczki Dużej wybudowano bunkier ze stanowiskami strzałowymi skierowanymi w każdym kierunku. Niemniej, według zamojskich przewodników, to nie niemiecki a polski schron z 1931 r.

Ciekawa jest jego konstrukcja. Nie przypomina on w żadnym wypadku słynnych betonowych schronów bojowych z przebiegającej zdecydowanie dalej na południe Linii Mołotowa. Schron bowiem wpuszczono głęboko w ziemię, no i zbudowano z cegieł, co było wystarczające dla spodziewanego ostrzału karabinowego. Obiekt zachował się do dziś. Podziękowania dla Zbyszka Pietrynko z Zamościa za pomoc w odnalezieniu schronu.

Jeden komentarz do “Bunkier pod Zamościem”

 1. Ludzie nie BUNKRY !!!
  Proszę o poprawienie tekstów dotyczących błędnego potocznego sformułowania – tzw. Bunkry – nie mające nic wspólnego z prawidłową terminologią w ARCHITECTURA MILITARIS. OBIEKTY KTÓRE MYLNIE NAZYWAJĄ NUWORYSZE TUDZIEŻ ZNAWCY TEMATYKI BUNKRAMI – TAKOWYMI NIE SĄ – SĄ TO STAŁE POLOWE ŻELBETOWE SCHRONY BOJOWE.
  Wyraz bunkier występuje istotnie i w języku niemieckim (Bunker) i w angielskim (bunker). Źródłowym językiem jest jednak język staroszkocki (bunkar ‘nasyp’ , ‘pagórek’  – ziemianka z kamiennym sklepieniem z wnęką ~ czatownia dla pasterzy szkockich w trudnych warunkach pogodowych.Bez charakteru militarnego), z którego to słowo przeszło do angielskiego (tam wytworzyło się w nim znaczenie ‘ziemianka, potocznie “czatownia podziemna” ~ właściwe➡️ SHELTER jako schron), stamtąd zaś przeniknęło do języka niemieckiego. U nas “zapożyczono” je zapewne od Niemców. Są to wyrazy “bliskoznaczne” w zakresie znaczenia a) rzeczownika schron i znaczenia rzeczownika bunkier.
  SCHRON 
  a) zakryty obiekt fortyfikacyjny przeznaczony do ostrzeliwania wroga, kierowania walką, ochrony wojska i sprzętu. Budowla ziemno-drewniana;z bloków kamiennych;betonowa lub żelbetowa z elementami wyposażenia w stalowe płyty strzelnic ,stalowe kopuły obserwacyjne, artyleryjskie,broni strzeleckiej ręcznej (rkm,ckm),miotacze ognia, granatniki,a także w zrzutnie granatów ręcznych dla obrony bliskiej.Schrony dzielą się na: polowe bojowe,tradytory artyleryjskie,bierne / pozorno-bojowe,pozorne -jako imitacja schronu dla zmylenia przeciwnika; schrony piechoty, amunicyjne, sapersko-inżynieryjne, obserwacyjne ,łączności i dowodzenia. 
  b) budowla specjalna lub pomieszczenie, przystosowane do ochrony ludności cywilnej przed skutkami akcji nieprzyjaciela w czasie wojny. Przeciwlotnicze . Przeciw broni ABC ~ Atomowa.Biologiczna.Chemiczna.
  BUNKIER ~ BUNKER 
  1. wojsk. potocznie błędnie o schronie  bojowym – nie występująca nazwa w terminologii w Architectura Militaris.

  1a.WYJĄTKI W NAZEWNICTWIE (MAJĄCE “ZNACZENIE” I BŁĘDNE PRZYPORZĄDKOWANIE)
  ⚠️- KOCHBUNKER – GARNEK KOCHA.
  GAULEITER ERICH KOCH ZOSTAŁ “OJCEM CHRZESTNYM” INSTALACJI MILITARNYCH Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH – PRZYPOMINAJĄCYCH DUŻE”GRZYBY” NA POLU LUB W LESIE. KOCHBUNKER~EINMANNSCHUTZSTAND.
  ⚠️- DOMBUNKER – MAGAZYN ~ HALA ~ SUCHY DOK NA TYŁACH PORTU WOJENNEGO DLA U-BOOTÓW – OKRĘTÓW PODWODNYCH. U-BOOT PRZETRANSPORTOWANY W KOJCU POPRZEZ SYSTEM SZYN DO SUCHEGO DOKU W DOMBUNKRZE DO REMONTU.
  ⚠️- HITLERBUNKER – HAUPTQUARTIER ADOLF HITLER SCHUTZRAUM ➡️ SCHRON KWATERY GŁÓWNEJ ADOLFA HITLERA.

  2. sport.w golfie wzniesienie,pagórek z greenem⛳ ,a u podstawy z piaskową wnęką w kształcie nerki. 

  3. żegluga. Bunkrowiec – statek do transportu paliwa sypkiego – węgla,koksu drogą morską (wodną).

  4. budowa. Bunkier – ceglane lub z prefabrykatów betonowych pomieszczenie,basen – skład na paliwo sypkie – węgiel,koks,pył węglowy.

  5. hist.Bunkier – cela śmierci ☠,ciasne ~ klaustrofobiczne pomieszczenie dla więźniów m.in. obozów koncentracyjnych (KL “AUSCHWITZ”- cela głodowa – śmierć zakonnika ojca Maksymiliana Marii Kolbe); obozach jenieckich – stalagach,oflagach dla niepokornych jeńców wielokrotnych uciekinierów.
  BUNKER-COOLER / ARESZT”CHŁODNIA”
  pokazany w filmie ze Stevem McQueenem “WIELKA UCIECZKA”.
  Widoczna różnica – schron dla cywilów  (znaczenie b)) też nie jest bunkrem.
  Żaden z polskich fortyfikatorów – KRZYSZTOF MIEROSZEWSKI i KRZYSZTOF ARCISZEWSKI w swych pracach odnośnie ARCHITECTURA MILITARIS nie używają słowa BUNKIER ~ BUNKER ,A także w INSTRUKCJACH INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH ODNOŚNIE BUDOWY STAŁYCH POLOWYCH BOJOWYCH SCHRONÓW ŻELBETOWYCH – NIE WYSTĘPUJE SŁOWO – BUNKIER – TO SAMO W NIEMIECKICH RYSUNKACH TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH FORTYFIKACJI. 
  ALE DYLETANTÓW I NUWORYSZY SPACZONYCH NOWOMOWĄ ZAWSZE I WSZĘDZIE PEŁNO NAWET WŚRÓD WOJSKOWYCH NIE OGARNIAJĄCYCH GDZIE KRYM ,A GDZIE RZYM.
  PODOBNIE JEST Z TZW. NAZISTAMI ,KTÓRYCH NIKT NIE WIDZIAŁ TYLKO NIEMCÓW ALE NIEOGARNIĘCI NIE TRYBIĄ ,ŻE OWI NAZIŚCI TO CZŁONKOWIE PARTII NSDAP – SKRÓTOWIEC Z NAZWY – NA⚠️TIONALSO⚠️ZI⚠️ALI⚠️ST⚠️ISCHE DEUTSCHE ARBEITERPARTEI.
  KWESTIA SPORNA Z POLSKIMI OBOZAMI PODOBNIE – HEINRICH HIMMLER W SWEJ SPECJALNEJ DYREKTYWIE STWORZYŁ SYSTEM POLSKICH OBOZÓW DLA WYNISZCZENIA POLSKIEGO CZYNNIKA NARODOŚCIOWEGO – W TZW. POLENLAGRACH – NA ŚLĄSKU STWORZONO OK.22 OBOZY – POLEN LAGER – m.in. DLA RODZIN Z DZIEĆMI DO GERMANIZACJI PRZYMUSOWEJ. W INNYCH POLACY POPRZEZ KATORŻNICZY TRYB PRACY MIELI BYĆ ELIMINOWANI – GŁODEM,CHOROBAMI, ROZSTRZELIWANI.
  PROŚBA O POPRAWIENIE TYCH BŁĘDÓW ,KTÓRE TRZEBA WYPLENIĆ Z TYMI ➡️BUNKRAMI⬅️NIE MAJĄCYMI NIC WSPÓLNEGO Z WŁAŚCIWĄ TERMINOLOGIĄ.
  POZDRO Z TRÓJKĄTA TRZECH CESARZY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *