Nowe wieże widokowe na Roztoczu Południowym (Wschodnim)

Wiosną 2024 r. otwarto 4 nowe wysokie wieże widokowe, które warto odwiedzić. Znajdują się one w okolicy Cieszanowa, Borowej Góry, Horyńca i Narola.

Cieszanów

Lokalizacja: Z Cieszanowa jedziemy w stronę Nowego Sioła, wieżę zobaczymy z lewej strony.

Borowa Góra

Lokalizacja: dojazd od strony Borowej Góry lub Baszni Górnej niebieskim szlakiem rowerowym kamienistą drogą wśród pól.

Horyniec Zdrój

Lokalizacja: na skraju deptaka od strony uzdrowiska.

Narol

Lokalizacja: Z Narola wyruszamy za szosą w kierunku Lubaczowa, zaraz za mostem na Tanwi skręcamy w lewo w ul. Targową, a następnie kierunek do wieży wskaże tabliczka kierunkowa. Uwaga! Wieża nie jest jeszcze otwarta, barierka w górnej części wieży nie jest jeszcze ukończona.

Jest jeszcze ciekawa wieża widokowa w obserwatorium astronomicznym Tymce. To zaadaptowana dawna kolejowa wieża ciśnień i temat na inną opowieść.

Maj 2024