Rezerwat Szum k. Górecka

Rezerwat Szum zajmuje powierzchnię 18,17 ha. Utworzono go w 1958 r. (pierwotnie jednak już w 1934 r.). Na liczącym ok. 1,6 km odcinku pomiędzy Starym Góreckiem a Góreckiem Kościelnym ochronie podlega malownicza dolina rzeki Szum (zwanej niegdyś Strużką, a także Bździną), która wartkim nurtem opuszcza obszar Roztocza kierując się ku Kotlinie Sandomierskiej. Jej nurt często rozdwaja się, opływając piaszczyste wysepki. Brzegi rzeki są w wielu miejscach strome. Dodatkową atrakcję rezerwatu stanowią malutkie wodospady, pojedyncze, zarośnięte i rozmieszczone w dużych odstępach.

Od pewnego czasu na dobre rozgościły się tu bobry, budowane przez nich tamy spiętrzyły wody rzeki Szum, tak, że większość wodospadzików znalazła się pod wodą.

Dno doliny rzeki porasta naturalny las łęgowy i olsowy. Zbocza – bór jodłowy z domieszką świerka i sosny. Wierzchowiny zajmuje bór sosnowy. Z gatunków rzadkich w rezerwacie Szum występują m.in. zanokcica skalna i zielona, porzeczka alpejska, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, paprotnica krucha, widłak jałowcowaty i goździsty, kruszczyk szerokolistny i listera jajowata.


W rezerwacie dla turystów udostępniono niebieską ścieżkę dydaktyczną o długości 3 km. Zaczyna się na parkingu leśnym pomiędzy Góreckiem Starym a Kościelnym. Koniec przy kolejnym parkingu, znajdującym się bliżej Górecka Kościelnego.
Jeżeli jesteśmy zmotoryzowani najlepiej zostawić samochód na tym pierwszym parkingu. Następnie przejść podstawową część ścieżki do tamy nad śródleśnym zalewem i powrócić na parking za pieszym szlakiem czerwonym.

Po dotarciu do kładki na Miedziance szlak skręca w prawo, a my napotykamy znane nam już znaki niebieskie początkowego odcinka ścieżki dydaktycznej.

Wspomniana tama powstała już w latach 50. z myślą o małej elektrowni wodnej dla mieszkańców pobliskiego Górecka. Wieś wkrótce zelektryfikowano i elektrownia nie powstała. Jednak w latach 80. powrócono do tego projektu i ukończono budowę.

czerwiec 2017