Huta Różaniecka

Taki piękny krzyż z 1831 r.  zobaczyć można w lesie na wsch. od cmentarza w Hucie Różanieckiej. Przeczytałem o nim w wakacje 2020 r. na forum bliskiej mi internetowej Grupy Turystycznej Roztocze, ale dopiero teraz przyszło go szukać w terenie. Warto! Tym bardziej, że oprócz tego krzyża po drodze są dwa inne, też ciekawe, przy czym jeden z nich w malowniczej ruinie.