Wielkanoc

Zmartwychstał Pan! Alleluja! Życzę nam wszystkim pięknych świąt i pokoju. Na świecie, w Europie i w naszych sercach!