Odcinek Zawada – Zwierzyniec

22 km

54 km – Zawada. Widoczny na zdjęciu budynek stacyjny został rozebrany na początku 2008 r. Ciekawostką jest głaz postawiony nieco na uboczu. Obecnie nie ma na nim żadnej tablicy, upamiętnia on zabitych podczas II wojny światowej mieszkańców Zawady.

Budynek stacji Zawada w 2008 r. Dziś już nie istnieje.
Pomnik na stacji Zawada, 2017 r.

Zawada to nie tylko stacja węzłowa (z kolejową trasą do Zamościa), ale także kolejowa brama na Roztocze. Niebawem wjeżdżamy wszak na Roztocze Zachodnie. Aż do Zwierzyńca po lewej towarzyszyć nam będzie tor szeroki LHS. Po prawej, w pewnej odległości wiedzie szosa, którą poprowadzono szlak rowerowy Green Velo. W pobliżu linii kolejowej prowadzi on aż do Zwierzyńca.

57 km – Wólka Niedzieliska. Pierwotnie stacja nosiła nazwę Bodaczów i umiejscowiona była niemal 1 km bliżej w stronę Zawady (słupek kilometrowy 56,0). Nazwę Wólka Niedzieliska wprowadzono w 1968 r., a sam przystanek przesunięto w 1976 r.

Jeszcze niedawno zobaczyć tu można było częściowo rozebrany peron, bowiem to właśnie stąd pochodzi materiał, z którego złożono peron w mijanej już Zawadzie.

Przystanek Wólka Niedzieliska w 2020 r.

W 2023 r. podjęto decyzję o budowie nowego peronu.

Przystanek Wólka Niedzieliska w 2023 r.

Okolice przystanku Wólka Niedzieliska

Na lewo od naszej trasy mijamy pasmo wysokich pagórów. Wśród nich masyw Dziewczej Góry z roślinnością ciepłolubną. 

Pagóry w pobliżu przystanku Wólka Niedzieliska

60 km – Kolonia Niedzieliska. Nowa stacja zbudowana na wiosnę 2023 r. Właściwie jest to przesunięty nieznacznie przystanek z pobliskiego Klemensowa i moim zdaniem powinien nosić nazwę Klemensów.

Z drugiej strony Niedzieliska to prawdopodobnie obecnie jedyna wieś w Polsce, która ma dwie różne stacje kolejowe (wprawdzie tylko sezonowe, ale zawsze).

61 km – Klemensów, stacja od wiosny 2023 r. wyłączona z ruchu pasażerskiego, tutejszy peron rozebrano.

Klemensów to stacja niepozorna, ale bywa tu tłoczno, choć tylko w ruchu towarowym. Z uwagi na układ torowy i jego wykorzystanie sezonowy ruch pasażerski był tu pewnym problemem dlatego właśnie w pobliżu udostępniono nowy przystanek, to wspomniana już Kolonia Niedzieliska.

Widoczny na zdjęciu budynek stacyjny nie istnieje. Tu zaczyna się bocznica do pobliskiej cukrowni (zakład niestety zamknięto). Tam natomiast, swego czasu zaczynała się wąskotorówka do Wysokiego. 4 km od stacji na płd. znajduje się słynny pałac Zamoyskich, wykorzystany m.in. w filmie Ida.

Budynek stacji Klemensów w 2000 r., dziś już nie istnieje
Na stacji Klemensów przed jej wyłączeniem z ruchu pasażerskiego i rozebraniem peronu

2 km przed kolejną stacją linię kolejową przecinają znaki czerwone pieszego szlaku Partyzanckiego wiodącego m.in. przez Roztoczański Park Narodowy do Krynic k. Tomaszowa.

64 km – Szczebrzeszyn. Stacja wybudowana przez PKP PLK w 2023 r. i udostępniona z początkiem wakacji. Niniejsze zdjęcie wykonano w połowie czerwca, gdy miał być to Szczebrzeszyn Miasto. Ostatecznie jest to po prostu Szczebrzeszyn. Stacja potrzebna, bo położona zaledwie o 1 km od centrum tego miasta.

Szczebrzeszyn (jeszcze Miasto)

Szczebrzeszyn

Z linii kolejowej wypatrzyć można wieże dwóch szczebrzeszyńskich kościołów, cmentarz na wzniesieniu i grodzisko).

67 km – Szczebrzeszyn (stary). Budynek stacyjny stanowił jeszcze austriacki dworzec wzniesiony z sosnowych bali, oszalowany później deskami (i to tak z zewnątrz, jak i wewnątrz). Niestety, rozebrano go w sierpniu 2017 r. , a w 2023 rozebrano peron.

Na marginesie, pierwotna nazwa stacji to Topólcza. W pobliżu potężna baza przeładunkowa LHS.

Stacja odległa od centrum Szczebrzeszyna o ponad 3 km. Tak postanowili budujący linię Austriacy, tak było aż do 2023 r., gdy powstał przystanek Szczebrzeszyn w nowej lokalizacji.

Budynek stacji Szczebrzeszyn, dziś już nie istnieje, zdjęcie z 2000 r.

Zaczyna się interesujący odcinek. Po prawej, za doliną rzeki Wieprz, rozległe pasmo Wzgórz Szczebrzeszyńskich. Po lewej także spore wzniesienia.

Wzgórza po wsch. stronie linii kolejowej

Ciekawostką będzie mijana po lewej odkrywka skalna.

Odkrywka skalna w Żurawnicy

70 km – przystanek osobowy Żurawnica, otwarty 2 stycznia 2024 r.

Przystanek Żurawnica

Zbliżamy się do Zwierzyńca. Docieramy na skraj sosnowego lasu Borek. Niegdyś była tu mijanka Wywłoczka.

Ok. 2 km przed stacją Zwierzyniec, przy torach, po lewej, zobaczyć można niewielki kirkut – cmentarz żydowski.

Zwierzyniec Rudka – kirkut

Chwilę później przecinamy szosę do Rudki. Tu widok na Tartaczną Górę. Na jej szczycie stoi ciekawa wieża widokowa.

74 km – Zwierzyniec (dawniej Zwierzyniec Wieś). Najbardziej popularna ostatnio stacja kolejowa na Roztoczu. Peron zaczyna się tuż co za mostem na rzece Wieprz. Tu koniec omawianego odcinka.

Stacja Zwierzyniec

Jadę dalej