Odcinek Zawada – Zwierzyniec

22 km

Odcinek wykorzystywany obecnie w ruchu pasażerskim codziennie, ale jest to tylko jedna para pociągów: łącznik do pociągu Hetman z Hrubieszowa do Rzeszowa, skąd po przesiadce można jechać do Wrocławia i Jeleniej Góry. Więcej połączeń w weekend majowy i wakacje.

54 km – Zawada. Widoczny na zdjęciu budynek stacyjny został rozebrany na początku 2008 r. Ciekawostką jest głaz postawiony nieco na uboczu. Obecnie nie ma na nim żadnej tablicy, upamiętnia on zabitych podczas II wojny światowej mieszkańców Zawady.

Budynek stacji Zawada w 2008 r. Dziś już nie istnieje.
Pomnik na stacji Zawada, 2017 r.

Zawada to nie tylko stacja węzłowa (z kolejową trasą do Zamościa), ale także kolejowa brama na Roztocze. Niebawem wjeżdżamy wszak na Roztocze Zachodnie. Aż do Zwierzyńca po lewej towarzyszyć nam będzie tor szeroki LHS. Po prawej, w pewnej odległości wiedzie szosa, którą poprowadzono szlak rowerowy Green Velo. W pobliżu linii kolejowej prowadzi on aż do Zwierzyńca.

57 km – Wólka Niedzieliska. Peron częściowo rozebrany, bowiem to właśnie stąd pochodzi materiał, z którego złożono peron w mijanej już Zawadzie. Taki kolejowy recykling. Warto dodać, że pierwotnie stacja nosiła nazwę Bodaczów i umiejscowiona była niemal 1 km bliżej w stronę Zawady (słupek kilometrowy 56,0). Nazwę Wólka Niedzieliska wprowadzono w 1968 r., a sam przystanek przesunięto w 1976 r.

Przystanek Wólka Niedzieliska
Okolice przystanku Wólka NIedzieliska

Na lewo od naszej trasy mijamy pasmo wysokich pagórów. Wśród nich masyw Dziewczej Góry z roślinnością ciepłolubną. 

Pagóry w pobliżu przystanku Wólka Niedzieliska

61 km – Klemensów. Stacja niepozorna, ale bywa tu tłoczno, choć tylko w ruchu towarowym. Widoczny na zdjęciu budynek stacyjny już nie istnieje. W Klemensowie zaczyna się bocznica do pobliskiej cukrowni (zakład niestety zamknięto). Tam natomiast, swego czasu zaczynała się wąskotorówka do Wysokiego. 4 km od stacji na płd. znajduje się słynny pałac Zamoyskich, wykorzystany m.in. w filmie Ida.

Budynek stacji Klemensów w 2000 r., dziś już nie istnieje
Na stacji Klemensów

2 km przed kolejną stacją linię kolejową przecinają znaki czerwone pieszego szlaku Partyzanckiego wiodącego m.in. przez Roztoczański Park Narodowy do Krynic k. Tomaszowa. W tym miejscu przydałby się przystanek kolejowy, jest ono bowiem położone najbliżej słynnego miasta. Linia kolejowa minie Szczebrzeszyn zaledwie w odległości 1 km (wypatrzyć można wieże dwóch szczebrzeszyńskich kościołów, cmentarz na wzniesieniu i grodzisko), jednak stacja znajduje się jeszcze niemal 3 km dalej. Tak postanowili Austriacy, tak zostało do dziś.

66 km – Szczebrzeszyn. Budynek stacyjny tu był stary austriacki dworzec wzniesiony z sosnowych bali, oszalowany później deskami (i to tak z zdewnątrz, jak i wewnątrz). Niestety, rozebrano go w sierpniu 2017 r. Na marginesie, pierwotna nazwa stacji to Topólcza. W pobliżu potężna baza przeładunkowa LHS.

Budynek stacji Szczebrzeszyn, dziś już nie istnieje, zdjęcie z 2000 r.

Zaczyna się interesujący odcinek. Po prawej, za doliną rzeki Wieprz, rozległe pasmo Wzgórz Szczebrzeszyńskich. Po lewej także spore wzniesienia.

Wzgórza po wsch. stronie linii kolejowej

Ciekawostką będzie mijana po lewej odkrywka skalna. To okolice Żurawnicy.

Odkrywka skalna w Żurawnicy

Zbliżamy się do Zwierzyńca. Docieramy na skraj sosnowego lasu Borek. Niegdyś była tu mijanka Wywłoczka.

Ok. 2 km przed stacją Zwierzyniec, przy torach, po lewej, zobaczyć można niewielki kirkut – cmentarz żydowski.

Zwierzyniec Rudka – kirkut

Chwilę później przecinamy szosę do Rudki. Tu widok na Tartaczaną Górę. Na jej szczycie stoi ciekawa wieża widokowa.

74 km – Zwierzyniec (dawniej Zwierzyniec Wieś). Najbardziej popularna ostatnio stacja kolejowa na Roztoczu. Peron zaczyna się tuż co za mostem na rzece Wieprz. Tu koniec omawianego odcinka.

Stacja Zwierzyniec

Jadę dalej