Odcinek Zamość – Zawada

12 km

Ta trasa to fragment budowanego przez Austriaków szlaku Zawada – Zamość – Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński. Jest on wykorzystywany nadal po całości, ale tylko w ruchu towarowym i po torze szerokim. W ruchu pasażerskim z odcinka Zamość Wschód – Zawada korzystają kursujące codziennie szynobusy Przewozów Regionalnych do Lublina, natomiast odcinek Zamość – Hrubieszów przemierza łącznik do pociągu PKP Intercity Hetman do Wrocławia i Jeleniej Góry.

Niepojętym już dziś zrządzeniem losu linia kolejowa prowadząca z Warszawy do Lwowa ominęła Zamość (tak po prawdzie, to była ona budowana nie tyle dla pasażerów, co dla celów wojskowych). Naszą wyprawę proponujemy jednak rozpocząć właśnie z Zamościa. Do wyboru mamy obecnie aż trzy stacje. Dwie z nich to nowe przystanki oddane do użytku w czerwcu 2015 r., to Zamość Wschód i Zamość Starówka.

o km – Zamość Wschód. Przystanek położony jest tuż co przy wsch. skraju obwodnicy Zamościa. W 2023 r. staraniem PKP PLK postanowiono wydłużyć peron, aby mogły zatrzymywać się tu dłuższe składy dalekobieżne. Prace zostaną zakończone pod koniec grudnia 2023 r.

Przystanek Zamość Wschód

1 km – Zamość Starówka. Ładnie stylizowany przystanek, aby jak najlepiej odpowiadać godnej nazwie Starówka. Oczywiście przed podróżą koniecznie trzeba ją zwiedzić, choć z pociągu też zobaczymy jej ładną panoramę.

W 2023 r. staraniem PKP PLK postanowiono wydłużyć peron, aby mogły zatrzymywać się tu dłuższe składy dalekobieżne. Prace zostaną zakończone pod koniec grudnia 2023 r.

Przystanek Zamość Starówka

W róg peronu wmurowano trzy tablice w językach polskim, hebrajskim i angielskim informujące, że z tego miejsca w kwietniu 1942 r. wywożono koleją z Zamościa Żydów. W sumie ok. 2,5 tys. osób. Transporty prowadziły do obozów koncentracyjnych, głównie do Bełżca.

Tablica na przystanku Zamość Starówka
Zamojska starówka widziana od strony linii kolejowej

3 km – Zamość, dworzec główny. Wewnątrz od 2020 r. działa restauracja Peron, specjalizująca się w kuchni polskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji znajduje się zamojskie ZOO, tu także zaczyna się zielony pieszy szlak turystyczny im. W. Podobińskiej, który prowadzi do Krasnobrodu i Suśca przez najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego – Wapielnię.

Stacja Zamość, zdjęcie z 2000 r.

6 km – Mokre. Nowy przystanek oddany do użytku w grudniu 2016 r. Nieopodal stacja benzynowa na której parkingu zaczyna się czerwony szlak rowerowy Gminy Zamość.

Przystanek Mokre

2 km dalej znajdowała się niegdyś stacja Płoskie. Ciekawa jest jej historia. Po raz pierwszy pojawiła się w rozkładzie jazdy obowiązującym pomiędzy 8 X 1950 r. a 15 V 1951 r. jako Płoskie Zamojskie.  Po raz ostatni notowana była w rozkładzie obowiązującym pomiędzy 1 VI 1986 r. a 30 V 1987 r. – i to z dużą ilością obsługiwanych pociągów, także pospiesznych. W ciągu nieco ponad 25 lat obsługiwała pasażerów, aby zniknąć z dnia na dzień. 30 V 1987 r. zatrzymywały się tu jeszcze pociągi, a 31 maja już nie.

Tu niegdyś znajdował się przystanek Płoskie

12 km – Zawada, stacja węzłowa. Następuje połączenie naszego szlaku z linią kolejową Rejowiec – Bełżec. Zobaczymy także szeroki tor LHS-u.

Budynek stacji Zawada w 2008 r. Dziś już nie istnieje.